Livscyklusanalyse (LCA) – Vejen mod en bæredygtig fremtid

Livscyklusanalyse (LCA) er en metode, der anvendes til at evaluere de miljømæssige påvirkninger fra produkter eller processer i hele deres levetid, fra;
– Råvareudvinding
– Transport
– Forarbejdning
– Slutdeponering/genanvendelse
Det er en holostisk tilgang, der tager hensyn til alle faser af produktets livscyklu