Online Markedsføring & adfærdsændringer; mod bæredygtighed

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

4 Sep 2023

Table of content

I en verden, hvor klimaforandringer og miljøproblemer er mere akutte end nogensinde før, spiller online markedsføring en afgørende rolle i at skabe adfærdsændringer hos forbrugerne. Det sker ved at give forbrugerne den nødvendige viden og redskaber til at handle mere miljøbevidst.

Vi vil her kaste lys over, hvordan online markedsføring, især gennem sociale medier, kan påvirke forbrugernes adfærd med fokus på tre centrale begreber;

 • Greenwashing.
 • ESG (Environmental, Social & Governance).
 • LCA (Livscyklusanalyse).

Greenwashing - Grønvaskning eller Grøn Realitet?

Greenwashing er en praksis, hvor virksomheder forsøger at fremstå mere miljøvenlige, end de er, ved at bruge vildledende markedsføring. Det fænomen kan imødegås gennem informativ online markedsføring.

Forbrugerne ønsker at blive informeret om produkters og virksomheders reelle miljømæssige påvirkning. Ved at levere ærlig og transparent information kan virksomhederne opbygge troværdighed og tillid hos forbrugernes, hvilket er afgørende for adfærdsændringer.

ESG - Integrering af bæredygtighed i forretningspraksis

ESG-kriterier (Environmental, Social & Governance) spiller en stadig vigtigere rolle for investorer og forbrugere.

Online markedsføring kan bruges til at demonstrere, hvordan virksomheder aktivt integrere ESG-principper i deres forretningsstrategi. Det kan bestå af;

 • Videoer.
 • Blogindlæg.
 • Sociale medier (SoMe).

De skal tydeligt vise, hvordan virksomheden arbejder med at reducere miljøpåvirkningen, styrker samfundsansvaret og forbedrer ledelsespraksis.

LCA - Vurdering af Produkters Livscyklus

Livscyklusanalyse (LCA) er en metode til at evaluere et produkts samlede miljøpåvirkning. Fra

 • Råvareudvinding/produktion.
 • Transport.
 • Forarbejdning.
 • Opbevaring.
 • Salg.
 • Brug, smid ud/recirkulering.

Gennem online markedsføring kan virksomheden dele resultaterne af LCA undersøgelsen for at vise, hvordan produktet klarer sig i forhold til miljøpåvirkning. Det giver forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg, baseret på faktiske data om produktets miljømæssige fodaftryk.

Sociale Medier som Driver for adfærdsændringer

Sociale medier spiller en afgørende rolle i at lette dialogen om bæredygtighed og skabe engagement blandt forbrugerne. Forbrugere deler og diskutere information, der er underholdende, inspirerende eller informativ. Virksomheder bør udnytte dette ved at skabe indhold, der opfylder disse kriterier. Når forbrugerne deler bæredygtige initiativer eller produkter på sociale medier, skabes der en positiv feedback-loop, der kan føre til øget opmærksomhed og flere adfærdsændringer.

Betydningen af Forbrugerinvolvering

I denne ære af forbrugerdrevet bæredygtighed er forbrugerne ikke blot modtagere af information, men aktive deltagere i forandringerne. De sociale medier har givet forbrugerne en platform til at udtrykke deres bekymringer, forventninger og ideer. Virksomheder, der lytter til forbrugernes stemmer, har en unik mulighed for at tilpasse deres bæredygtighedsstrategier for at imødekomme disse behov. Det kan resultere i produkter og tjenester, der bedre opfylder forbrugernes forventninger og skaber langvarig loyalitet.

Forbrugerinteraktion på Sociale Medier

Et af de mest kraftfulde værktøjer, virksomheder har til deres rådighed, er sociale medier. Gennem sociale medier kan virksomheder etablere blogs, oprette forummet og støtte op om samfund med en fælles interesse for bæredygtighed. Det giver mulighed for dybdegående interaktion med forbrugerne, hvor man kan læse om deres bekymringer, besvare spørgsmål og få indsigt i deres behov og ønsker.

Samskabelse og Forbrugerinteraktion

Online markedsføring giver mulighed for samskabelse med forbrugerne. Virksomheder kan invitere forbrugerne til at deltage i produktudvikling, give feedback og dele deres egne ideer til bæredygtige løsninger. Det skaber en følelse af ejerskab og engagement blandt forbrugerne og kan føre til langvarige adfærdsændringer.

Brug af Videoindhold

En anden kraftfuld form for online markedsføring er videoindhold, hvor platforme som YouTube spiller en afgørende rolle.

Virksomheder kan bruge videoer til at demonstrere deres bæredygtige initiativer, fremvise produkters livscyklus gennem LCA-analyser og præsentere deres medarbejdere og deres engagement i ESG-områder.

Videoindhold er engagerende og kan hjælpe med at formidle komplekse bæredygtighedsbudskaber på en letforståelig måde.

Kommunikationskanaler i Synergi

For at opnå den maksimale effekt af online markedsføring er det vigtigt at samordne og integrere forskellige kommunikationskanaler.

Det skaber en synergi, hvor helheden er større end summen af de enkelte dele.

Når budskaber er ensartede og ensrettede på tværs af websteder, sociale medier og andre platforme, styrkes virksomhedens troværdighed og evne til at påvirke adfærdsændringer.

Hvordan kan virksomheder bedst anvende online markedsføring som et middel til at fremme bæredygtig adfærd?

 1. Ærlighed og gennemsigtighed; Det er afgørende at være ærlig omkring dine bæredygtige initiativer. Undgå overdrevet glorificering af dine bestræbelser eller bruge vildledende information. Forbrugerne sætter pris på ærlighed og vil belønne det med loyalitet.
 2. Uddannelse; Brug online markedsføring som en platform til at uddanne dine kunder om bæredygtighed. Del information om miljøproblemer, ESG-kriterier og vigtigheden af LCA-analyser. Jo mere dine kunder forstå, desto mere sandsynligt er det, at de til træffe bæredygtige valg.
 3. Aktiv Forbrugerinddragelse; Skab rum for dialog med dine kunder på sociale medier og andre online platforme. Besvar spørgsmål, lyt til feedback og inviter dem til at dele deres egne bæredygtige ideer og erfaringer. Det viser, at du værdsætter deres input og er dedikeret til at forbedre.
 4. Vis konkrete Handlinger; Lad ikke dine bæredygtige initiativer blot forblive ord. Del konkrete handlinger, som din virksomhed har implementeret for at reducere sin miljømæssige påvirkning. Det kan omfatte reduktion af CO2-udledning, genanvendelse af materialer eller støtte til sociale projekter.
 5. Brugervenligt indhold; Opret indhold, der er let at forstå og engagerende. Brug billeder, videoer og infografikker til at formidle dine budskaber effektivt. Jo mere tiltalende dit indhold er, desto større chance er der for, at det deles på sociale medier.
 6. Mål og Evaluer; Brug analyseværktøjer til at spore effekten af din online markedsføring. Se på, hvordan dine kampagner påvirker forbrugernes adfærd og hold øje med feedback og kommentarer. brug disse data til at finjustere dine strategier over tid.
 7. Samarbejd med andre aktører; Samarbejd med andre virksomheder, organisationer og interessenter, der deler dine bæredygtige mål. Det kan udvide din rækkevidde og skabe større indflydelse.
 8. Vær Tålmodig; Bæredygtighed er en langsigtet indsats. Det kan tage tid at ændre forbrugernes adfærd og skabe en bæredygtig kultur. Vær tålmodig og vedholdende i dine bestræbelser.

Opsummering på hvordan du kan arbejde med online markedsføring

Online markedsføring har potentiale til at være en drivkraft for bæredygtige adfærdsændringer, og det er afgørende, at virksomheder erkender denne mulighed.

Ved at tackle greenwashing, integrere ESG-principper, bruge LCA-undersøgelser som dokumentation og engagere forbrugerne på sociale medier og andre platforme kan virksomheder bidrage til at forme en mere bæredygtig fremtid.

Forbrugerne ønsker at være en del af forandringen, og det er op til virksomhederne at lytte og reagerer på deres behov for at opnå en reel positiv indvirkning på vores planet.

Så lad os bruge online markedsføring som et værktøj til at inspirere, informere og motivere adfærdsændringer, der fører os til en mere bæredygtig fremtid.