Naturen som redskab – forbedre arbejdsmiljøet i virksomheder

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Naturen har en dyb indvirkning på menneskers velbefindende, både fysisk og mentalt. Der er en stigende interesse i at inddrage naturen til forbedringer af arbejdsmiljøet i virksomheder. Et stigende antal virksomheder, erkender værdien af at skabe et sundt og inspirerende arbejdsmiljø. I den proces har naturen en afgørende rolle at spille. Det vil blive afdækket, hvordan brugen af naturen kan bidrage til at skabe et positivt arbejdsmiljø i virksomheder.

Forbedring af fysisk sundhed

Et væsentligt aspekt i arbejdsmiljøet er den fysiske sundhed hos medarbejderne. Siddearbejde og lange timer foran skærmen kan føre til en række sundhedsproblemer. Det gælder muskelsmerter, øjenbelastning og stress. At tilbyde muligheder for at arbejde i naturlige omgivelser kan bidrage til at reducere sundhedsudfordringerne.

Indretning af arbejdspladser med grønne planter og naturligt lys kan forbedre;

 • luftkvaliteten.
 • mindske stress.
 • øge produktiviteten.

Virksomheder kan overveje at tilbyde faciliteter som;

 • udendørs mødeområder.
 • muligheder for at arbejde i parklignende anlæg.

Det kan opfordre medarbejdere til at tage pauser og bevæge sig mere i løbet af arbejdsdagen. Det kan bidrage til at forbedre den fysiske sundhed hos medarbejderne og skabe et mere aktivt arbejdsmiljø.

Naturen påvirker det mentale velbefindende

Naturen har en betydelig indvirkning på det mentale velbefindende hos medarbejderne. Stress, angst og depression er udbredte problemer i det moderne arbejdsliv. Det kan have negativ indflydelse på medarbejdernes trivsel og produktivitet. Arbejde i naturlige omgivelser kan bidrage til at reducere stressniveauer og fremme en følelse af ro og afslapning.

Naturbaserede aktiviteter som gåture, meditation eller ophold i naturen kan hjælpe med at genoplade hjernen og mindske mentale belastninger. Virksomheder kan overveje at skabe grønne områder, som haver eller taghaver, hvor medarbejderne kan;

 • finde inspiration.
 • reflektere.
 • afslappe.

Det kan forbedre det mentale velbefindende hos medarbejderne og fremme en positiv arbejdskultur.

Forbedring af kreativitet og innovation

Naturen har en positiv indvirkning på kreativitet og innovation. Naturens skiftende scenerier og stimulerende miljøer kan øge kreativiteten og inspirationen hos medarbejderne. Over tid kan naturen øge de kognitive funktioner, som problemløsningsevner og kreativ tænkning. Virksomheder kan gøre brug af fordelene ved at skabe arbejdsområder, hvor medarbejderne kan være tættere på naturen. Det gælder grønne områder med naturlige elementer som træer, sten, vandfunktioner. Det kan bidrage til at skabe et miljø, der fremmer kreativitet og innovation, og inspirerer medarbejderne til at tænke uden for boksen og komme med nye ideer og løsninger.

Fremme teambuilding og samarbejde

Naturen kan være et effektivt værktøj til at fremme teambuilding og samarbejde blandt medarbejderne. Udendørsaktiviteter som teambuilding-øvelser, vandreture eller teamudflugter kan bidrage til;

 • Styrke relationerne mellem medarbejderne.
 • Samarbejdet inden for virksomheden.
 • Forbedre kommunikationen.

Naturbaserede aktiviteter kan skabe et afslappet og uformelt miljø. Her kan medarbejderne interagere på en mere personlig måde, lære hinanden bedre at kende og opbygge tillid og samarbejde. Det kan have en positiv indvirkning på det overordnede arbejdsmiljø og bidrage til et mere sammenhængende og produktivt team.

Styrkelse af medarbejderengagement og trivsel

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at styrke medarbejderengagementet og trivslen. Når medarbejderne føler sig godt tilpas på arbejdspladsen, er de mere tilbøjelige til at være engagerede, loyale og produktive. Naturen kan bidrage til at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig inspirerede, motiverede og glade for at komme på arbejde. At have adgang til naturen kan bidrage til at reducere følelsen af stress og overbelastning, hvilket kan forbedre medarbejdernes trivsel og jobtilfredshed. Virksomheder kan overveje at inkludere naturen som en del af deres medarbejderplejeprogrammer, som at tilbyde yoga eller mindfulness-sessioner udendørs, opfordre til pauser i naturen eller tilbyde fleksible arbejdsordninger, der giver medarbejderne mulighed for at arbejde udenfor.

Bæredygtighed og miljøansvar

Brugen af natur i arbejdsmiljøet kan fremme bæredygtighed og miljøansvarlighed i virksomheder. Naturbaserede arbejdsmiljøer er ofte i tråd med principperne for bæredygtighed, da de kan bidrage til at bevare og beskytte naturen, samt fremme en økologisk bevidsthed blandt medarbejderne. Virksomheder kan implementere grønne løsninger, som grønne tage, vertikale haver eller regnvandssystemer, for at integrere naturen i deres bygninger og skabe et mere bæredygtigt arbejdsmiljø. Det kan have en positiv indvirkning på miljøet, bidrage til fremmelse af virksomhedens omdømme og appellere til medarbejdere og kunder, som værdsætter bæredygtighed og miljøansvarlighed.

Implementering af naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet

For at implementere naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet skal virksomhederne først identificere de områder, hvor natur kan integreres, baseret på deres fysiske omgivelser og ressourcer. Det kan omfatte at skabe grønne områder, indføre naturlige elementer som planter, sten og vandfunktioner, eller at designe arbejdspladsen på en måde, der giver medarbejderne mulighed for at have adgang til naturen. Det er vigtigt at sikre at de naturbaserede løsninger er bæredygtige og i overensstemmelse med lokale miljøregulativer og love.

Uddannelse og bevidsthed

Det er vigtigt at uddanne medarbejderne om de fordele, der er forbundet med at bruge naturen til at forbedre arbejdsmiljøet. Virksomheder kan tilbyde træning og workshops om betydningen af natur for trivsel og produktivitet, og hvordan man kan integrere naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet. Det kan være nyttigt at skabe bevidsthed om vigtigheden af bæredygtighed og miljøansvarlighed blandt medarbejderne, og hvordan naturbaserede løsninger kan bidrage til at opnå de fastsatte mål.

Evalueringsprocessen og justeringsprocessen

Efter implementeringen af naturbaserede løsninger er det vigtigt at evaluere deres effektivitet og foretage eventuelle justeringer, hvis det er nødvendigt. Virksomheder kan bruge feedback fra medarbejdere, observationer og målinger af medarbejdertrivsel, produktivitet og engagement til at vurdere, om de naturbaserede løsninger har haft den ønskede indvirkning på arbejdsmiljøet. Hvis det er nødvendigt, kan der foretages justeringer for at optimere effektiviteten af de implementerede løsninger.

Naturens fordele og ulemper for arbejdsmiljøet

Brugen af natur til at arbejde med virksomheders arbejdsmiljø kan have mange fordele herunder for;

 • Medarbejdernes trivsel
 • Produktivitet
 • Engagement
 • Bæredygtighedsprofil

Naturbaserede løsninger kan bidrage til at skabe et behageligt, sundt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og præstere bedre. Desuden kan naturbaserede løsninger hjælpe med at;

 • Reducere stress
 • Øge kreativiteten
 • Forbedre luftkvaliteten

Virksomhedens implementering af naturbaserede løsninger

Virksomheder kan implementere forskellige naturbaserede løsninger, som indendørs og udendørs planter, grønne områder, naturlige materialer og bæredygtige vandfunktioner. Det kan skabe et miljø, der er mere i harmoni med naturen. Disse løsninger kan bidrage til;

 • Reducere energiforbruget.
 • Minimere affaldsproduktion.
 • Forbedre arbejdsmiljøets bæredygtighed.

Holistisk tilgang i arbejdet med naturen i virksomheden

Det er vigtigt, at virksomhederne tager en holistisk tilgang til at integrere naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet og overveje den lokale kontekst og miljømæssige forhold. Medarbejderinddragelse og bevidsthed om vigtigheden af naturbaserede løsninger er afgørende for succes for implementeringen.

For at opnå fulde fordele af naturbaserede løsninger er det vigtigt, at have en evaluerings- og justeringsprocesser på plads. Det kan hjælpe virksomhederne med at vurdere effektiviteten af de implementerede løsninger og foretage nødvendige justeringer for at optimere virkningen.

Arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel og produktivitet er højere på prioriteringslisten end nogensinde. Her kan naturbaserede løsninger være et værdifuldt redskab for virksomheder, til at skabe et bæredygtigt og behageligt arbejdsmiljø. Ved at integrere naturen i arbejdsmiljøet kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig fremtid og samtidig skabe et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Fordele ved at bruge natur til at arbejde med virksomheders arbejdsmiljø kan omfatte

 1. Forbedret trivsel og produktivitet: Eksponering for natur og naturlige elementer kan forbedre medarbejdernes trivsel og øge produktiviteten. Grønne områder, indendørs planter og naturlige materialer kan bidrage til at skabe et behageligt og afslappende arbejdsmiljø, der kan reducere stress, øge koncentrationen og forbedre medarbejdernes mentale og fysiske helbred. Det kan resultere i en mere tilfredsstillende arbejdsoplevelse og øget produktivitet.
 2. Øget kreativitet og innovation: Naturen kan stimulere kreativiteten og innovationen blandt medarbejderne. Et miljø, der er inspireret af naturen, kan hjælpe med at frigive kreativiteten og styrke innovationen ved at tilbyde nye perspektiver og ideer. Det kan være særdeles værdifuldt i virksomheder, der er afhængige af innovation og kreativ tænkning for at forblive konkurrencedygtig.
 3. Forbedret luftkvalitet og sundhed: Indendørs planter kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten ved at rense luften for skadelige stoffer og øge luftfugtigheden. Det kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes sundhed ved at reducere risikoen for luftvejsproblemer, allergier og andre sundhedsproblemer, der kan påvirke deres arbejdsevne og velbefindende.
 4. Reduceret miljøpåvirkning og øget bæredygtighed: Naturbaserede løsninger kan bidrage til at reducere den negative miljøpåvirkning fra virksomhedens aktiviteter. Grønne områder og planter kan hjælpe med at absorbere kuldioxid, reducere varmeøer og minimere behovet for energiforbrugende klimaanlæg. Brug af naturlige materialer og bæredygtige vandfunktioner kan bidrage til at mindske affaldsproduktionen og forbedre den generelle bæredygtighed af arbejdsmiljøet.
 5. Styrket virksomhedens bæredygtighedsprofil: Implementering af naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet kan styrke virksomhedens bæredygtighedsprofil og brandværdi. Virksomheder, der viser engagement i miljøet, klimaet og medarbejdertrivslen, kan tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere og appellere til et stadig mere miljøbevidst kundesegment.

Naturbaserede løsninger en værdifuld ressource

Naturbaserede løsninger kan være en værdifuld ressource for virksomheder, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet og skabe et sundt og bæredygtigt arbejdsmiljø for deres medarbejdere. Ved at integrere natur i arbejdsmiljøet kan virksomheder opnå en række fordele, herunder forbedret trivsel og produktivitet, øget kreativitet og innovation, forbedret luftkvalitet og sundhed, reduceret miljøpåvirkning og styrket virksomhedens bæredygtighedsprofil.

Der er mange måder, hvorpå natur kan integreres i arbejdsmiljøet. Det kan omfatte oprettelse af grønne områder som fx taghaver, gårdspladser eller indendørs planter i kontorområder. Naturlige materialer som træ, sten og naturlig belysning kan også anvendes til at skabe et mere naturligt og behageligt arbejdsmiljø. Vandelementer som springvand eller akvarier kan bidrage til at skabe et beroligende og afslappende arbejdsmiljø.

Inddragelse er nøglen til succes med naturbaserede løsninger

Det er vigtigt at inddrage medarbejderne i designet og implementeringen af naturbaserede løsninger, da det kan skabe en følelse af ejerskab og forbedre accepten og effektiviteten af disse løsninger. Medarbejdernes feedback og input kan hjælpe med at tilpasse løsningerne til de specifikke behov og ønsker i virksomheden.

En nøglefaktor for succesfuld implementering af naturbaserede løsninger er også vedligeholdelse og pleje af de mere naturlige elementer. Det er vigtigt at have en plan for pleje og vedligeholdelse af grønne områder, planter og andre naturbaserede elementer for at sikre, at de forbliver sunde og attraktive over tid.

Naturbaserede løsninger har ulemper & fordele

Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle udfordringer eller potentielle negative konsekvenser ved brug af natur i arbejdsmiljøet. Det kan inkludere allergi- eller astmaproblemer for nogle medarbejdere, eller behovet for at tage hensyn til særlige klimaforhold eller lokal lovgivning vedrørende anvendelse af naturressourcer eller brugen af fredet bygninger.

I en tid, hvor arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel og produktivitet er i fokus, kan brugen af naturbaserede løsninger være en effektiv måde for virksomheder at skabe et sundt, behageligt og bæredygtigt arbejdsmiljø. Ved at integrere natur i arbejdsmiljøet kan virksomheder opnå en række fordele, for forbedret trivsel og produktivitet til øget kreativitet og innovation. Det er vigtigt at inddrage medarbejdernes input og sørge for korrekt vedligeholdelse for at sikre en vellykket implementering af naturbaserede løsninger.

Naturbaserede løsninger kan bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes velvære, sundhed og trivsel er i fokus, samtidig med at virksomhedens bæredygtighedsprofil styrkes. Det er en win-win situation, hvor både virksomheder og medarbejdere kan nyde godt af fordelene ved naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet.

Nogle konkrete eksempler på naturbaserede løsninger, der kan implementeres i arbejdsmiljøet, inkludere;

 • Grønne områder; Oprettelse af grønne områder som taghaver, gårdspladser eller indendørs planter kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten, reducere stress og øge trivslen blandt medarbejderne. Grønne områder kan skabe et behageligt og naturligt miljø, der fremmer kreativitet, innovation og produktivitet.
 • Naturlige materialer; Brug af naturlige materialer som træ, sten og naturlig belysning kan bidrage til at skabe et mere behageligt og æstetisk tiltalende arbejdsmiljø. Naturlige materialer kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes sundhed og trivsel.
 • Vandelementer; Indførelse af vandelementer som springvand eller akvarier kan bidrage til at skabe et beroligende og afslappende arbejdsmiljø. Vand kan have en beroligende effekt på sindet og bidrage til at reducere stress og forbedre medarbejdernes trivsel.
 • Bæredygtig udendørs indretning; Brug af bæredygtige materialer og metoder i udendørs indretning, som genbrugsmaterialer, regnvandsopsamlingssystemer og naturlig vegetation, kan bidrage til at skabe et bæredygtigt og miljøvenligt arbejdsmiljø.
 • Muligheder for fysisk aktivitet i naturen; Skabe muligheder for fysisk aktivitet i naturen, som udendørs træningsområder, vandrestier eller cykelstier, kan bidrage til at fremme medarbejdernes sundhed og trivsel, samtidig med at der er en bæredygtig måde at understøtte fysisk aktivitet og transport på.

Implementering af naturbaserede løsninger skal tilpasses

Implementering af naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet skal tilpasses virksomhedens specifikke behov, størrelse og kontekst. Det kan være en god idé, at indhente ekspertrådgivning og inddrage medarbejderne i processen for at sikre en vellykket implementering og vedligeholdelse af naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet.

Integration af naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet kan være en effektiv måde for virksomheder at skabe et mere bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes velvære, sundhed og trivsel er i fokus. Det kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet, reducere stress, øge produktiviteten og styrke virksomhedens bæredygtighedsprofil. Nogle af de konkrete naturbaserede løsninger, der kan implementeres i arbejdsmiljøer, inkludere grønne områder, brug af naturlige materialer, vandelementer, bæredygtig udendørs indretning og muligheder for fysisk aktivitet i naturen.

Naturbaserede løsninger kan tilpasses virksomhedens behov og kontekst, og det er en god idé at inddrage medarbejderne og ekspertrådgivning i implementeringsprocessen. Ved at tage skridt til at integrere naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig og trivselsfremmende arbejdskultur, samtidig med at de bidrager til bevarelse af naturen og miljøbeskyttelse.

Når virksomheder bruger naturbaserede løsninger til at arbejde med arbejdsmiljøet, kan det have en række positive effekter. Her er nogle af de potentielle fordele ved at integrere naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet.

 • Forbedret medarbejdertrivsel; Studier har vist, at eksponering for naturen og naturlige elementer kan bidrage til at reducere stress, forbedre humør og øge medarbejdernes trivsel. Grønne områder, vandelementer og naturlige materialer kan skabe en beroligende og afslappende atmosfære, som kan bidrage til at forbedre medarbejdernes mentale og følelsesmæssige velvære.
 • Øget produktivitet; Et behageligt og naturligt arbejdsmiljø kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes produktivitet. Studier har vist, at medarbejdere, der har adgang til naturbaserede løsninger på arbejdspladsen, kan være fokuserede, kreative og innovative. Det kan også reducere sygefravær og øge medarbejdernes engagement og motivation.
 • Bedre sundhed og velvære; Naturbaserede løsninger kan bidrage til at fremme medarbejdernes fysiske sundhed. Muligheder for fysisk aktivitet i naturen, som udendørs træningsområder eller vandrestier, kan bidrage til at forbedre medarbejdernes helbred og velvære. Derudover kan et sundt arbejdsmiljø med frisk luft og naturligt lys bidrage til at skabe et sundt og behageligt arbejdsmiljø.
 • Styrket bæredygtighedsprofil; Implementering af naturbaserede løsninger i arbejdsmiljøet kan styrke virksomhedens bæredygtighedsprofil. Ved at bruge genbrugsmaterialer, naturlig vegetation og regnvandsopsamlingssystemer i udendørs indretning kan virksomheder bidrage til at reducere deres miljømæssige fodaftryk og fremme bæredygtige praksisser. Det kan have en positiv indvirkning på virksomhedens omdømme og tiltrække ansatte og kunder, der værdsætter bæredygtighed.
 • Øget tilfredshed og retention af medarbejdere; Et arbejdsmiljø, der prioriterer medarbejdernes trivsel og sundhed, kan bidrage til at øge medarbejdernes tilfredshed og retention. Medarbejdere, der føler sig værdsat og godt tilpas på arbejdspladsen, er mere tilbøjelige til at blive længere og yde deres bedste arbejde. Naturbaserede løsninger kan skabe et attraktivt og trivselsfremmende arbejdsmiljø, der kan hjælpe med at fastholde talentfulde medarbejdere.
 • Kreativitet og innovation; Naturen kan fremme kreativitet og innovation på arbejdspladsen. Studier har vist, at eksponering for naturen kan øge kognitive funktioner, herunder kreativ tænkning og problemløsningsevner. At have adgang til en naturbaseret arbejdsplads kan inspirere medarbejderne og fremme en kultur af kreativitet og innovation.
 • Teambuilding og fremme samarbejde blandt medarbejderne; Naturbaserede løsninger kan bruges som et værktøj til teambuilding og fremme samarbejde blandt medarbejderne. Aktiviteter som teambuilding-øvelser, udendørs møder eller teamudflugter i naturen kan styrke relationerne mellem medarbejderne og skabe et mere sammenhængende samarbejdende arbejdsmiljø.
 • Reduktion af miljøbelastningen; Naturbaserede løsninger kan bidrage til at reducere den miljøbelastning, som arbejdspladsen kan have. For eksempel kan grønne områder og beplantning bidrage til at absorbere kuldioxid og forbedre luftkvaliteten. Regnvandsopsamlingssystemer kan bidrage til at reducere vandforbruget og beskytte mod oversvømmelser. Ved at implementere naturbaserede løsninger kan virksomheder bidrage til at beskytte og bevare miljøet og øge deres bæredygtighedsindsats.
 • Positivt brand image; Virksomheder, der prioriterer naturbaserede løsninger i deres arbejdsmiljø, kan skabe et positivt brand image. Miljømæssig bevidsthed og bæredygtige praksisser er vigtige for mange kunder, medarbejdere og interessenter i dagens forretningsverden. Ved at vise engagement i at bruge naturen til at forbedre arbejdsmiljøet kan virksomheder differentiere sig selv og styrke deres brand image som en miljøansvarlig organisation.

Brugen af naturbaserede løsninger i arbejdet med virksomheders arbejdsmiljø kan have mange fordele. Det kan forbedre medarbejdernes trivsel, øge produktiviteten, fremme bæredygtighed, styrke teambuilding og samarbejde, og skabe et positivt brand image. Naturbaserede løsninger kan bidrage til at skabe et behageligt, sundt og inspirerende arbejdsmiljø, som kan have en positiv indvirkning på medarbejderne, virksomheden og miljøet som helhed. Det er værd at overveje at integrere naturbaserede løsninger som en del af arbejdsmiljøstrategien for virksomheder, der ønskerat fremme trivsel, bæredygtighed og innovation på arbejdspladsen.