Mission erklæring for ClimEdU

ClimEdU hjælper virksomheder med at skabe overblik over CO2eq og ressource aftryk igennem LCA, klimaregnskab og bæredygtighedsrapportering.

Det hjælper virksomheden med at optimere ressourceforbruget, arbejdsmiljøet og reducere CO2eq aftrykket. Det optimere bundlinjen og giver mulighed for nye indtjeningsmuligheder.

Ved at vise dem, hvordan de driver den bæredygtige og væredygtig omstilling og drift af virksomheden, med udgangspunkt i analyser, som gør at de har et objektivt udgangspunkt for, hvor de er i dag og hvilke håndtag de kan dreje på, for at opnå en mere bæredygtig forretning, så de kan stå stærkere på markedet.

Uden at det bliver meningsløst, da der altid er styr på fremskridt og hvilke resultater omstillingen har medført for miljøet & klimaet, det sociale, økonomien, menneskerettigheder og den ansvarlige selskabsledelse (ESG) med udgangspunkt i løbende bæredygtighedsrapporteringer.

Indhent tilbud

  ClimEdU´s vision

  Vi vil være den førende formidlingsorganisation indenfor bæredygtighed, i 2030, i Danmark. Det vil vi for, at sætte turbo på omstillingen til det bæredygtige morgengry. Morgengryet som vi alle fortjener.

  Fokus vil være på formidling om bæredygtighed helt generelt. Primært fokus på, at være virksomhedernes første valg i samarbejdspartner. Til håndteringen af deres CO2eq & ressource data til brug i omstillingsprocessen. En process med afsæt i den enkelte virksomheds behov og muligheder for at gribe omstillingen an.

  Omstillingsprocessen som er en nødvendighed for, at imødegå de planetariske begrænsninger som vi allerede har overskredet. Begrænsninger som er forudsætningen for alt liv og dermed grundlaget for forsat virksomhedsdrift, nemlig;

  • Klimaforandringer

  • Biodiversitet.

  • Ferskvandsforbrug.

  • Landskabsforvaltning.

  • De biogeokemiske cyklusser, fosfor & kvælstof.

  Formidlingsarbejdet vil altid være objektivt funderet og baseret på den nyeste viden, for at fremme hastigheden hvormed, at omstillingen til det bæredygtige samfund sker.

  Vi vil iklæde virksomheder den nødvendige viden og færdigheder til, at de selv kan være med til, at blive omstillingsagenter til det bæredygtige morgengry. Det vil ske igennem den bedst mulige rådgivning, foredrag, workshops og kurser.

  Vi vil altid bestræbe os på at virksomhederne og deres medarbejder som indgår i et samarbejdsforløb hos os går ud med værktøjer til at gribe den bæredygtige omstilling an og en følelse af, at dette kan vi og det skal vi. Ikke blot for vores egen pengepungs skyld og ikke fordi, at vi skal, men fordi at vi har en forpligtelse til, at tage vores ansvar på vores skuldre, for vores fælles bedste. Det vil sikre en kontinuerlig bæredygtig udvikling af virksomheden.

  ClimEdU´s værdier

  Vores værdier hviler på fundamentet for bæredygtighed, nemlig synergien imellem;

  • Det sociale, arbejdsmiljøet, medarbejderne, ledelsen og samfundet.

  • Økonomien i virksomheden, i samfundet og hos medarbejderne.

  • Miljøet, klimaet og biodiversiteten.

  Ovenpå på fundamentet bæredygtighed, plejer vi vores værdier med objektivitet, gennemsigtighed, relevans, gennemskuelighed, præcision og fuldstændighed, som er vores principper for alt, hvad vi arbejder med og gør.

  Økonomien

  Virksomheden forpligter sig til økonomisk ansvarlig drift, hvilket sikrer vores konstante tilgængelighed for dig. Vi dedikerer 15% af vores overskud til investering i biodiversitet og arealudtagning, med fokus på indførelse af hjemmehørende arter samt styrkelse af allerede eksisterende lokale naturområder.

  I forhold til medarbejdernes økonomi vægter vi retfærdig aflønning, der afspejler viden, færdigheder og kompetencer. Ved lønforhandlinger ser vi på hele individet, inklusive deres generelle beskæftigelse, fritid, arbejde og studier, for at sikre en holistisk tilgang til lønfastsættelse.

  Samfundet står over for komplekse udfordringer som biodiversitetstab, landskabsforandringer, klimaændringer og luftforurening. Derfor stræber vi efter en overskudsgrad, der giver os mulighed for at investere i virksomheder, der aktivt arbejder med at løse disse kriser. Vi søger også at adressere disse udfordringer lokalt og engagere os i løsninger, der gavner vores nærmiljø.

  Vi tilbyder rådgivning om;

  Kontakt ClimEdU