Miljø management system og implementering

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Et Miljø management system er vejen til, at arbejde med FN´s medlemslandenes forpligtelser, i forhold til 2015 på 2030 Agendaen for bæredygtig udvikling. Her blev der sat 17 mål, de såkaldte FN´s 17 Verdensmål. I blandt disse mål, har vi mål 12 ansvarligt forbrug & produktion, hvor paragraf 6 opfordrer især store og tværnationale virksomheder til, at adopterer bæredygtige tiltag og praksisser og integrer information om bæredygtighed i rapporteringen.

Rapportering om bæredygtighed afspejler sig i bæredygtighedsrapporteringen, som er blevet sat som krav fra EU af. Her skal finansielle institutioner i 2023 foretager bæredygtighedsrapportering og store virksomheder fra 2024 og SMV´er fra 2026.

For at arbejde med bæredygtighed i virksomheden, bør man arbejde med et miljø management system, hvilket vil blive berørt herunder.

Miljø management system en del af det administrative management

Omstilling af virksomheder kræver, at man implementerer et miljø management system. Miljø management systemet bør være en del af det overordnede administrative management system, som står for at implementere værdi orienteringen imod opnåelsen af bæredygtig udvikling, som inkluderer:

 • optimal miljømæssig og økonomisk planlægning
 • organisatoriske struktur
 • ansvarlighed
 • procedurer
 • processer
 • metoder

Samt de nødvendige ressourcer for;

 • udviklingen
 • implementeringen
 • vedligeholdelsen

af bæredygtighedspolitikken og den bæredygtige organisation.

Implementering af miljø management system

Implementeringen af systemet i virksomhedens aktiviteter involverer;

 • strømliningen af de miljømæssige komponenter af virksomhedens aktiviteter
 • opbygningen af et management system, som involverer de økologiske aspekter af aktiviteten
 • offentlig udmeldelse om virksomhedens engagement i værdierne omkring den bæredygtigt udvikling

Dette kan skabe et positivt image af virksomheden i forbrugernes og partneres bevidsthed.

Sikkerhed
Kontinuerlige forbedringer af miljøsikkerheden.
Kontinuerlig optimering af miljøsikkerhedssystemet.
Certificering
Bekræftelse af effektiviteten af miljømanagementssystemet igennem intern & ekstern auditering.
Lovgivning
Udføre aktiviteter ift. miljøbeskyttelse på en sådan måde, at det er i overensstemmelse med lovgivningen.
Miljømæssige aspekter
Identifikation af miljømæssige aspekter, evaluering & kontrollering af dem.  
Virksomhedens miljømæssige guidelinesProduktion
Introducer teknologer og udstyr, som kan reducere skadelige og farlige miljømæssige påvirkninger og affaldsprodukter.
Medarbejdere
Systematisk & målrettet øgning af medarbejdernes viden indenfor området miljøvenlig produktion.
Involver medarbejderne i løsninger af miljømæssige udfordringer.
Informere medarbejderne om miljøaktiviteterne og det personlige ansvar i relation til miljøbeskyttelsen.  
Eksternt miljø
informer samarbejdspartnere og tredjepart omkring miljøaktiviteterne og de personlige ansvarsområder i relation til miljøbeskyttelsen.

Konkurrencemæssig fordel, at arbejde med miljø

Arbejdet med miljø management systemer og herunder ISO certificering medfører en konkurrencemæssig fordel. Det gør sig især gældende i udviklet lande som Danmark, hvor der er lovgivning på området, og forbrugerne er opmærksomme på miljøet.

Implementering af en grøn strategi gør det lettere, at opnå en konkurrencemæssig fordel, i form af produkt differentiation og anvendelse af denne fordel, medvirker til at fremme den økonomiske performance.

Udviklingen af en grøn markedsføringsstrategi og strømligningen af arbejdet med de miljømæssige aspekter af virksomhedens aktiviteter bør faciliteres ved brug af en rådgiver eller som minimum ved brug af internationale og nationale standarder.

Det vigtigste i arbejdet med omstillingen er, at analysen, planen eller certificeringen ikke bliver en sovepude, men grundlaget for, forsat bæredygtig udvikling af virksomheden, produktionen og produkterne. Ellers vil man på sigt være dømt til, at blive hægtet af, og den som ikke udvikler sig, afvikler sig.

Litteratur

Concerning the relevance of ISO 14001 adoption in enterprises