Klimalederen nøglefiguren imod klimaforandringer

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

27 Jul 2023

Table of content

Klimalederen er en afgørende nøglefigur i kampen mod klimaforandringerne i de danske virksomheder.

Klimaforandringer er en af de største  udfordringer, som Jorden står over for i dag. Her står virksomhederne med en udfordrende opgave med at tilpasse sig en mere bæredygtig fremtid.

For at bekæmpe den globale udfordring klimaforandringerne afstedkommer er det afgørende at indføre en omfattende klimaledelsesstrategi i alle sektorer af samfundet, herunder i de danske virksomheder.

Virksomhedsledere, der tager aktivt klimalederskab, spiller en vigtig rolle i at føre an i udviklingen af en effektiv klimastrategi og klimaforandringsledelse.

Betydningen af klimalederen i de danske virksomheder og vigtigheden af en integreret klimastrategi og klimaledelsessystem i arbejdet med klimaforandringerne vil her blive belyst.

Opvågningen: Klimaforandringerne på dagsordenen – Klimalederen en nødvendighed

Accelerende klimaforandringer stiller os overfor en udfordring, som kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Det er nødvendigt, at virksomheder i Danmark og globalt forpligter sig på, at handle mod klimaforandringerne både af moralske grunde og for at sikre egen bæredygtighed og overlevelse.

Klimalederen er en frontløber, som tager klimabeslutninger og implementere en sammenhængende klimastrategi i alle aspekter af virksomheden.

Lederen forstår, at klimaforandringerne er en af de mest komplekse udfordringer i vores tid og værdsætter den konstante nødvendighed af at tilpasse sig for at reducere miljøpåvirkningen.

Hvad er en klimaleder

En klimaleder er en visionær, proaktiv og beslutsom person, der fører an i udviklingen af klimalederskab og klimaforandringsledelse i virksomheden.

Klimalederen har en dyb forståelse for klimaforandringerne og deres indvirkning på miljøet og samfundet.

Ved at tage initiativ til at implementere en robust klimastrategi og klimaforandringsstrategi i virksomheden, er klimalederen i stand til at reducere virksomhedens klimaaftryk og fremme bæredygtigheden og grønne forretningsmetoder.

Betydningen af klimalederskab i de danske virksomheder

I de senere år er danske virksomheder blevet mere opmærksomme på deres ansvar for at bidrage til kampen mod klimaforandringerne.

I de danske virksomhederne er der derfor ofte allerede taget vigtige klimabeslutninger, som fokuserer på at mindske CO2-udledning og fremme brugen af vedvarende energi.

Dette er, hvor klimalederen træder ind i billedet.

Klimalederen spiller en afgørende rolle i at motivere og inspirere hele organisationen til at tage del i virksomhedens klimaledelsessystem.

Klimalederen er ansvarlige for at udvikle en omfattende klimastrategi, implementere og overvåge klimastrategiens effektivitet.

Klimalederens egenskaber og handlinger

En dygtig klimaleder besidder en række egenskaber, der gør dem i stand til at håndtere udfordringerne ved klimaforandringerne med præcision og målrettethed;

 • Analytisk tænkning; Klimalederen er i stand til at analysere komplekse data om virksomhedens energiforbrug og CO2-udledning. Ved at identificere områder med det største potentiale for forbedring, kan der udvikles effektive strategier til emissionsreduktion.
 • Innovation; Klimalederen er visionær, som tør tænke ud af boksen og implementere innovative og grønne forretningsmetoder. Det inkluderer investering i bæredygtige teknologier og udvikling af nye produkter og tjenester med lavere miljøpåvirkning.
 • Stærke kommunikationsevner; Klimalederen kan kommunikere klart og overbevisende med både medarbejdere og interessenter om vigtigheden af at tage klimaforandringer alvorligt og handle ansvarligt.
 • Langsigtet tænkning; Klimalederen fokuserer på at opbygge en bæredygtig fremtid og er villig til at tage langsigtede beslutninger, der gavner miljøet og virksomheden på lang sigt.

Klimalederen har en positiv ppvirkning på virksomheden

At være en klimaleder er ikke kun en altruistisk handling; det er også en måde at få konkurrencefordele på og optimerer bundlinjen.

Forbrugernes bevidsthed om de miljømæssige spørgsmål er stigende, og derfor efterspørger de i stigende grad mere bæredygtige produkter og tjenester.

Hvorfor virksomheder, som tager klimalederskab og har en velimplementeret klimaledelsessystem, vil tiltrække og fastholde kunder, medarbejdere og investorer i højere grad, da de deler samme værdier, som virksomheden.

Når en virksomhed investerer i klimalederskab, vil de opleve en række fordele, der strækker sig ud over ren miljøbevarelse;

 • Omdømme og konkurrenceevne; Virksomheder med en stærk klimaledelse opnår ofte et bedre omdømme og differentierer sig i markedet. De tiltrækker kunder, der værdsætter bæredygtighed og tiltrækker top talenter, der ønsker at arbejde for virksomheder med en klar miljømæssig dagsorden.
 • Omkostningseffektivitet; Implementeringen af grønne forretningsmetoder kan føre til langsigtede besparelser på energi- og ressourceområdet. Klimalederskab kan herved medvirke til øget økonomisk rentabilitet.
 • Risikominimering; Ved at adressere klimaforandringerne proaktivt kan virksomheder mindske deres afhængighed af fossile brændstoffer, reducere deres klimaaftryk og dermed mindske de risici, der er forbundet med klimaforandringerne.

Udformning af en effektiv klimastrategi

En klimaleder starter med at identificere de primære drivkræfter af klimaforandringerne inden for deres virksomhedsområde.

Det inkluderer en grundig vurdering af;

 • Transport.
 • Produktion.
 • Energiforbrug.
 • Ressourceforvaltning.

dette vil ofte ske i form af et klimaregnskab.

Virksomheder, som ønsker at stå i spidsen for klimalederskab, skal træffe nøjagtige beslutninger.

Baseret på målinger og indsamling af data om deres klimapåvirkning for at etablere en solid base for deres klimastrategi.

En veldesignet klimastrategi fokuserer både på at minimere negative påvirkninger og udforsker mulighederne for at tilpasse forretningsmodeller til at blive mere bæredygtige.

Derfor skal klimaforretningsledelse være en integreret del af virksomhedens DNA.

Klimaledelse i handling: Implementering af strategien

At have en omfattende klimastrategi er kun første skridt. Klimalederen tager initiativet til at gøre strategien til en realitet ved at indføre ambitiøse mål og målbare handlingspunkter.

Her skal alle niveauer af organisationen engageres, for at fremme en kultur af bæredygtighed, og her vil den gode klimalederen opnå effektive resultater.

Implementeringen af en ambitiøs klimastrategi og klimaledelsessystem vil sikre en bæredygtig fremtid for virksomheden, men bidrager også til at beskytte vores Jorden for kommende generationer.

Handling nu: Verden har brug for klimalederen

Klimaforandringerne er en akut udfordring, der kræver kollektiv handling på tværs af alle sektorer af samfundet.

Klimalederen spiller en central rolle i den bæredygtige omstilling og har magten til at påvirke positivt, ikke kun inden for egen organisationer, men også på globalt plan.

Alle danske virksomhedsledere opfordres hermed til at tage udfordringen op og blive klimaledere i deres branche.