Når diskussionen drejer sig om bæredygtighed og grøn omstilling inden for jord til bord perspektivet, henledes opmærksomheden typisk på en Livscyklusanalyse eller -vurdering. En sådan analyse omfatter omhyggeligt transport, energiforbrug, interne og eksterne inputs samt de løbende outputs, der opstår fra primærproduktionen til produktet når forbrugeren.

Det er afgørende at fokusere på de betingelser, under hvilke produktionen har fundet sted, og nøje overveje overholdelsen af forskellige certificeringsordninger inden for bæredygtighed og ESG (Environmental, Social, Governance).

Når det kommer til outputs i denne komplekse kædeanalyse, der omfatter næringstofsudledning, CO2-aftryk, pesticider og lignende, er det afgørende at foretage en præcis vurdering af hvert enkelt produkt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at produktionsmetoder, klimatiske forhold, adfærd og produktionsforhold spiller en betydelig rolle i forhold til det endelige output.

Disse aspekter vil blive uddybet yderligere i kommende indlæg, hvor vi vil udforske og analysere, hvordan forskellige faktorer som bæredygtighed, grøn omstilling og ESG påvirker produkters totale miljøpåvirkning.