Insekter er den nye røde bøf

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Insekter er den nye røde bøf

Som klimaforandringerne skrider frem, medfører husdyrproduktionen en stor belastning for samfundet. Det er derfor relevant at finde en ny proteinkilde, der kan erstatte behovet for den nuværende form for husdyrproduktion. Dette kan gøres ved brug af insekter, som i nyere tid er blevet godkendt som fødevarer i EU.

Stigende befolkning har stigende behov

På nuværende tidspunkt står husdyrproduktionen for en stor del af udledningen af drivhusgasser. Derudover benyttes en stor del af afgrøderne til foder i husdyrproduktionen. Dette betyder, at vi er i risiko for ikke at kunne skaffe fødevarer til den stigende verdensbefolkning. Af denne grund er det nødvendigt at finde nye muligheder inden for, hvilke fødevarer vi anser for at være acceptable. I den henseende kan det være fordelagtigt at benytte insekter, da de har en hurtig vækst og et lavt vækstbehov. Ifølge FAO behøver græshopper f.eks. 12 gange mindre foder end køer og halvt så meget som grise & fjerkær for at producere samme mængde protein. Insekter behøver kun begrænset plads, varme og vand, og er alt i alt en begrænset belastning for miljøet, sammenlignet med konventionelle produktionsformer.

Problemer som fødevarer

I dag kendes 1462 spiselige insekter, og selvom insekter som fødevarer, ville kunne løse problemerne i forhold til at skaffe mad til verdensbefolkningen, er der visse problemer forbundet med produktionen af insekter. Det kan blandt være, at opdrættede insekter fra et produktionsystem undslipper, hvilket kan resultere i skader på marker og naturen. Derudover er mange insekter giftige, og der er mulighed for, at der i tørrede insekter sker vækst af svampe, som medfører forgiftninger. Endelig er der de mere etiske problemer forbundet med at bruge insekter som fødekilde. For mange er alene tanken om at spise et insekt så grænseoverskridende, at de aldrig får lyst til at finde ud af, om insekterne virkelig smager så dårligt, som de forestiller sig. Der er dog noget, der tyder på, at flere og flere bliver åbne overfor at skulle lade insekter indgå i deres kost.

I Holland er insekter et hit

Mens vi i Danmark endnu ikke har taget insekter til os som fødekilde, er der mange steder rundt om i verden, hvor de er begyndt at være en del af den daglige kost. Det har blandt andet betydet, at der i Danmark er iværksat tiltag og undersøgelser, der skal afdække mulighederne for at få den danske befolkning til at spise insekter, og det vinder da også stille og roligt indpas, men der er lang vej endnu. Det er derfor også tvivlsomt, om vi kan få danskerne til at vænne sig til insekter som fødevarer lige foreløbigt. De er dog mere åbne over for insekter til foder. Som et forgangsland kan blandt andet nævnes Holland, som er blevet lidt af et forskningscentrum, når det kommer til insekternes anvendelsesmuligheder som mad, både til dyr og mennesker. Blandt andet har man i Holland allerede insektkødboller, der sælges i de lokale butikker.

Insekter har mange anvendelsesmuligheder

Ud over insekterne vil kunne erstatte mere traditionelle fødevarer, vil de også kunne indgå i foderproduktionen. Dette kræver dog, at der først etableres egentlige insektproduktioner, som bliver en integreret del af landbruget, men hvor der samtidig er fokus på bæredygtighed.

Insekterne udgør en effektiv proteinkilde i husdyrfoder, dette sammen med insekternes store evne til at udnytte energien fra blandt andet gødning gør, at der er mange fordele i at anvende insekter til husdyrfoder.

Hvis man kigger på hvor meget protein insekter indeholder sammenlignet med en bøf, så indeholder insekterne pr. gram mere protein, og er dermed mere nærende. Det er dog vigtig at bemærke, at der imellem insekterne er store forskelle på proteinindholdet, hvilket er synliggjort i nedestående tabel.

Græshopper50-75%
Fluepupper/edderkopper65%
Termitter46%
Myrer24%
Kylling23%
Svinekød17%

Kilde til ovenstående tabel: Feeding the world – Fakta spiselige insekter

Fremtiden for insekter

I fremtiden forventes det fra mange steder, at insekter vil udgøre en stor del af vores proteinproduktion. Dette skyldes insekternes evne til at omdanne biomasse, deres lave miljøbelastning, og deres høje proteinindhold. Insekterne er kommet for at blive, og rundt om i verdenen kommer der mere og mere fokus på insekterne som produktionsform.

Derudover har insektproduktionen den fordel, at der er til alle, da der ikke er nogen stor kapitalkrævende aktivitet forbundet med indsamling af insekterne.

I Danmark vil der gå noget tid, før vi ser insekter som en udbredt fødekilde, men med stigende kødpriser vurderes det, at det kun er et spørgsmål om tid, inden det bliver accepteret, at proteinerne kommer fra insekter. Derfor er det også vigtigt, at dette område belyses af forskningen, så insekter kan blive en reel erstatning for den røde bøf.