Hvordan udarbejder man en klimastrategi – 6 step

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

I dag er det mere vigtigt end nogensinde før, at virksomhederne tager ansvar for deres indvirkning på klimaet. Klimaændringerne er en af de største udfordringer som vores planet står over for i dag, og det er vigtigt at virksomhederne tager ansvar for at reduceres deres indvirkning på klimaet. Det kan gøres igennem en klimastrategi.

En klimastrategi kan hjælpe virksomhederne med at identificere deres CO2-udledning og tage konkrete skridt til at reducere deres indvirkning på klimaet. Det vil her blive belyst, hvordan man kan udarbejde en klimastrategi.

1. Identificer din virksomheds CO2-udledning

Det første skridt i at udarbejde en klimastrategi er at identificere din virksomheds CO2-udledning. Det betyder, at du skal tage et grundigt kig på din virksomheds drift og finde ud af, hvor meget CO2 du udleder. Det kan omfatte alt fra energiforbrug til transport til forsyningskæder og leverandører. Det er vigtigt at kigge på andre drivhusgasser, som din virksomhed måtte udlede, og tage hensyn til disse i din analyse.

2. Sæt mål og strategier

Efter du har identificeret din virksomheds CO2-udledning, er det næste skridt at sætte mål og strategier for at reducere din indvirkning på klimaet. Det kan omfatte en række forskellige tiltag, såsom;

  • Energieffektivisering
  • Reducering af affald
  • Transportomkostninger
  • Brug af vedvarende energi

Du bør overveje at implementere en carbon offset-strategi, hvor din virksomheder finansierer projekter, der reducerer CO2-udledning på andre steder, for at opveje din egen CO2-udledning.

3. Implementer og overvåge din klimastrategi

Når du har fastlagt dine mål og strategier, er det tid til at implementere din klimastrategi. Det kan omfatte alt fra;

Det er vigtigt at overvåge din strategi og regelmæssigt evaluere dens succes for at sikre, at du forsætter med at gøre fremskridt i retning af dine mål.

4. Rapportering og kommunikation

Rapportering og kommunikation er vigtigt, når det kommer til at udarbejde en klimastrategi. Det er vigtigt at kommunikere om din virksomheds indsat for at reducere dens CO2-udledning og forbedre dens bæredygtighed til interessenter som kunder, investorer og samfundet generelt. Det kan styrke din markedsposition og gavne bundlinjen.

5. Involver medarbejdere og interessenter

Inddragelse af medarbejdere og eksterne interessenter er afgørende for at sikre en effektiv klimastrategi. Medarbejderne skal have ejerskab over klimastrategien og uddannes til at bidrage aktivt til virksomhedens klimaarbejde. Det kan være en god idé at involvere eksterne interessenter, herunder;

  • Kunder
  • Investorer
  • Leverandører

I virksomhedens klimaarbejde.

6. Implementering og overvågning af din klimastrategi

Når en klimastrategi er udarbejdet, skal den implementeres i virksomhedens daglige drift. Det kan kræve en række ændringer i virksomhedens arbejdsgange og processer, og det kan derfor være nødvendigt at udarbejde en handlingsplan for implementering af strategien og indfører klimaledelse.

Handlingsplanen skal indeholde klare mål og deadlines for de forskellige trin i implementeringsprocessen, og der skal udpeges ansvarlige personer eller teams for at sikre en effektiv implementering.

En vigtig del af implementeringen er at sikre medarbejdernes engagement og opbakning. Det kan gøres ved at inddrage medarbejderne i processen og give dem ejerskab over klimastrategien. Det kan være en god idé at tilbyde uddannelse og træning til medarbejderne, så de kan bidrage aktivt til virksomhedens klimaarbejde.

Det er vigtigt at overvåge og evaluere virksomhedens fremskridt i forhold til klimastrategien. Der skal opstilles målbare KPI´er (Key Performance Indicators), som kan bruges til at måle og følge virksomhedens præstationer og fremskridt på området. KPI´erne kan fx omfatte CO2-udledning, energiforbrug og vandforbrug.

Det kan være en god idé at involvere eksterne interessenter i virksomhedens klimaarbejde, dette kan fx være;

  • Kunder.
  • Investorer.
  • Leverandører.

Det kan være med til at styrke virksomhedens omdømme og give konkurrencefordele på markedet.

Klimastrategien er vigtig for størrelser af virksomheder

Der er ingen tvivl om, at det kan være en udfordring at udarbejde en klimastrategi, især for mindre virksomheder, der måske ikke har de samme ressourcer som større virksomheder. Men det er vigtigt at huske, at enhver indsats tæller, og at enhver virksomhed kan tage skridt til at reducere sin klimapåvirkning.

Opsummering på klimastrategi

En klimastrategi er en vigtig del af virksomhedens ansvar for at reducere sin påvirkning af klimaet. Det er en omfattende proces, der kræver en systematisk tilgang, involvering af alle dele af virksomheden og en fast beslutning om at tage ansvar for at reducere virksomhedens klimapåvirkning. En effektiv klimastrategi kan bidrage til at reducere omkostningerne, øge produktiviteten og beskytte klimaet, samt fremtidige generations muligheder.

Det kræver en forpligtelse til at investere i teknologi, uddannelse og innovation. Det er vigtigt at huske, at klimastrategien skal være dynamisk og justeres løbende for at sikre, at den er effektiv og tilpasset virksomhedens behov, mål og evalueres i forhold til de løbende resultater. Med en klimastrategi kan virksomheden tage ansvar og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.