Hvordan sætter man realistiske klimamål – 7 step

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

I takt med at klimakrisen bliver mere presserende, og virksomhederne bliver mere opmærksomme på deres klimaaftryk, bliver det stadig vigtigere at sætte realistiske klimamål. Men hvordan gør man det? Hvordan sikrer man, at målene er ambitiøse og alligevel opnåelige? Her vil det blive belyst, hvilke faktorer man bør overveje, når man sætter klimamål.

Det er vigtigt at understrege, at fastsættelsen af realistiske klimamål er relevant for virksomheder og andre. Politikere og regeringer spiller en vigtig rolle i at fastsætte ambitiøse og realistiske mål for at reducere udledningen af drivhusgasser og bekæmpe klimaforandringerne.

Når det kommer til fastsættelsen af realistiske klimamål for virksomheden, er der flere faktorer, der bør tages i betragtning. Dette er nogle af de vigtigste overvejelser man bør gøre sig, som virksomhed.

1. Definér dit scope for dit klimamål

Når du sætter klimamål, er det vigtigt at definerer dit scope. Det vil sige, hvilke dele af din virksomhed der er inkluderet i målene. Vil du måle dit klimaaftryk fra alle aspekter af din virksomhed, inklusive produktion, transport, leverandører og indirekte emissioner, eller vil du kun fokusere på nogle specifikke områder? Ved at definere dit scope præcist, kan du sikre dig at du har en klar idé om, hvad dine mål skal omfatte.

2. Forstå dit klimamåls baseline

Før du kan fastsætte realistiske klimamål, er det vigtigt at have en forståelse af din nuværende position. Hvad er dit nuværende klimaaftryk? Hvor er niveauet af CO2-emissioner produceret i virksomheden? Ved at have en klar forståelse af din baseline, kan du bedre målrette dine indsatsområder og mål. Det kræver at man går i gang med;

 • Analyser din virksomheds nuværende CO2-aftryk.

Først og fremmest bør virksomheden analysere sin nuværende CO2-udledning og identificere de største kilder til udledning. Det kan omfatte alt fra energiforbrug til forretningsrejser og indkøb af råvarer. En grundig analyse af virksomhedens CO2-udledning vil give et godt grundlag for at fastsætte realistiske klimamål, der tager højde for virksomhedens nuværende situation.

3. Vær realistisk og ambitiøs i klimamål

Dit mål skal være realistisk og opnåeligt, men det skal også være ambitiøst og udfordrende. Det er vigtigt at tage hensyn til din virksomheds størrelse, budget og andre faktorer, men samtidig bør du overveje, hvad der er nødvendigt for at bekæmpe klimakrisen og nå de globale mål. Ved at finde den rette balance mellem realisme ambitiøse mål og gennemsigtighed, kan du sikre, at din virksomhed er på rette vej mod en mere bæredygtig fremtid.

 • Kend din branchestandard.

Det er vigtigt at have en god forståelse af, hvad der er en realistisk målsætning for virksomhedens branche. Der er ofte branchestandarder for CO2-reduktion, og det kan være en god idé at undersøge, hvad andre virksomheder i samme branche gør for at reducere deres udledning af drivhusgasser.

 • Vær realistisk.

Når virksomheden har analyseret sit nuværende CO2-aftryk og kender sin branche, er det tid til at fastsætte konkrete klimamål. Det er vigtigt, at disse mål er realistiske og opnåelige. At fastsætte urealistiske mål kan føre til skuffelse og mangel på engagement fra medarbejdere og interessenter.

 • Vær ambitiøs.

Det er vigtigt at være realistisk, men virksomheden bør stræbe efter at være ambitiøs i deres målsætninger. Klimakrisen kræver ambitiøse handlinger, og virksomheder kan spille en vigtig rolle i at reducere drivhusgasudledningen og tackle klimaforandringerne.

 • Vær gennemsigtig.

Efter virksomheden har fastsat sine klimamål, er det vigtigt at kommunikere dem klart og tydeligt til interessenterne. Det inkluderer;

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Investorer

Virksomheden bør være åben og ærlig om sine fremskridt og udfordringer, når det kommer til opnåelse af ens klimamål.

4. Brug videnskabelige mål

For at sikre at dine klimamål er baseret på videnskabelige fakta og nødvendighed, bør du overveje at bruge videnskabelige mål som reference. For eksempel kan du tage udgangspunkt i Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius over præindustrielt niveau. Ved at bruge videnskabelige mål som reference kan du sikre, at dine mål er i overensstemmelse med de globale mål.

 • Sæt mål på kort og lang sigt.

Virksomheder bør fastsætte mål på både kort og lang sigt. Kortsigtede mål kan hjælpe med at opretholde momentum og fokus på CO2-reduktion, mens langsigtede mål kan give en retning for virksomhedens langsigtede strategi og planlægning.

En vigtig faktor i at sætte realistiske klimamål er at tage hensyn til den udvikling, som teknologien gennemgår. Der er mange nye teknologier på markedet, som kan være med til at reducere virksomhedens CO2-aftryk. For eksempel solcelleanlæg og vindmøller er blevet mere effektive, og der er kommet nye og mere effektive batterier til lagring af energi. Det er vigtigt at holde sig opdateret på den teknologiske udvikling og vurdere, hvordan de kan integreres i virksomhedens klimastrategi.

5. Overvej tidshorisonten

Når man fastsætter klimamål, er det vigtigt at overveje tidshorisonten. Klimaforandringer er et langsigtet problem, og det kræver langsigtet planlægning at løse det. Det kan være fristende at fastsætte mål, der skal nås inden for en kort tidshorisont, men det er ofte ikke realistisk. I stedet bør man overveje mål, der skal nås inden for en længere tidshorisont, fx 10 eller 20 år. På denne måde kan man give sig selv tid til at implementere de nødvendige ændringer og se resultaterne af dem.

6. Involver dine interessenter

Det er vigtigt at involvere dine interessenter, når du sætter klimamål. Det kan omfatte dine medarbejdere, dine kunder, dine leverandører og andre interessenter. Ved at involvere dine interessenter kan du sikre, at dine mål er realistiske og opnåelige.

Ved fastsættelsen af klimamål, er det vigtigt at inkludere interessenter, såsom;

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Lokalsamfundet
 • Samfundet generelt

Det kan bidrage til at skabe en følelse af fælles ansvar og engagement i at nå målene. Det kan hjælpe med at identificere områder, hvor der er potentiale for forbedringer.

 • Inddrag medarbejdere.

At opnå klimamål kræver engagement og handling fra alle i virksomheden, og det er vigtigt at medarbejderne føler ejerskab over udviklingen i virksomheden, for at opnå en succesfuld implementering.

Det er vigtigt at tage hensyn til samarbejde og partnerskaber. Mange virksomheder har allerede opbygget en række samarbejder med andre virksomheder, NGO´er og offentlige institutioner for at nå deres klimamål. Ved at samarbejde kan virksomhederne dele viden og ressourcer og på den måde skabe større effektivitet og bæredygtighed.

7. Evaluer og justér dit klimamål

Det er vigtigt at evaluere og justere klimamålene regelmæssigt. Klimaforandringer er en kompleks og stadigt udviklende udfordring, og det kan være nødvendigt at justere målene, når nye data eller teknologier bliver tilgængelige. Det er vigtigt at evaluere, om de implementerede ændringer faktisk fører til de ønskede resultater, og om der er behov for yderligere tiltag.

At fastsætte realistiske klimamål er en vigtig del af enhver klimastrategi. Det er afgørende for at sikre, at virksomheden tager ansvar for sine klimapåvirkninger og bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne. Ved at følge de trin, der her er beskrevet, kan virksomheder fastsætte mål, der er både ambitiøse og realistiske og dermed gøre en positiv forskel for klimaet.

Man skal desuden tage højde for den teknologiske udvikling og samarbejde med andre for at opnå større effektivitet og bæredygtighed.

En veldefineret klimastrategi og realistiske klimamål, kan gøre at virksomhederne kan bidrage til den globale indsat for at bekæmpe klimaforandringerne og skabe en mere bæredygtig fremtid.