Hvad er virksomhedens klimaansvar?

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Virksomhedens klimaansvar referer til den forpligtelse, som virksomheder har til at minimere indvirkningen på klimaet og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Det er en anerkendelse af, at virksomheden udover en økonomisk og forretningsmæssig ansvarlighed, også har en social og miljømæssig ansvarlighed. Derfor arbejder virksomheder i stigende grad med klimaledelse.

Virksomhedens klimaansvar omfatter en bred vifte af initiativer og strategier, der kan hjælpe med at;

 • Fremme energieffektivitet.
 • Reducere udledningen af drivhusgasser.
 • Anvende mere bæredygtige materialer.
 • Anvende mere bæredygtige teknologier.

Som alt sammen bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvis det gribes strategisk an, i form af en bæredygtighedsstrategi.

En af de største bidragsydere til virksomhedens klimapåvirkning er CO2-udledningen. CO2-emissioner kommer primært fra forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Det anvendes i mange aspekter af virksomhedsdriften, herunder;

 • Transport.
 • Produktion.
 • Opvarmning af bygninger.

Virksomhedens indvirkning på klimaet kan endvidere stamme fra;

 • vandforbrug.
 • Landbrugspraksis.
 • Affaldshåndtering.
 • Øvrige aspekter af forretningen.

Som følge af dette ansvar er virksomheder i stigende grad blevet opmærksomme på deres klimaansvar og tager initiativer for at reducere CO2-udledningen og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Det omfatter tiltag som;

Energieffektivitet

En af de mest effektive måder at reducere CO2-udledning på er ved at forbedre energieffektiviteten. Det kan omfatte at investere i mere effektive apparater og udstyr, reducere spild af energi og bruge mere bæredygtige materialer.

Brug af vedvarende energikilder

En anden måde at reducere CO2-udledning på er ved at anvende vedvarende energikilder som sol, vind og geotermisk energi. Det kan omfatte installation af solpaneler, vindmøller eller andre alternative energikilder.

CO2-neutralitet

Nogle virksomheder tager skridt til at opnå CO2-neutralitet, hvor deres netto-CO2-Udledning er nul. Det opnås normalt ved at reducere CO2-udledningerne, og derefter kompensere for eventuelle resterende emissioner ved at investere i projekter, der fjerner CO2 fra atmosfæren, som f.eks. træplantning eller opførelse af vedvarende energianlæg.

Bæredygtige produkter og tjenester

Virksomheder kan tage initiativer for at fremme bæredygtige produkter og tjenester. Det kan omfatte bruge af genanvendelige materialer, reduktion af plastikaffald, fremme genanvendelse og genbrug af materialer og andre bæredygtige praksis.

Uddannelse og bevidsthedsfremmende initiativer

Virksomheder kan tage initiativer for at uddanne deres medarbejdere og kunder om vigtigheden af at være mere miljøvenlige og bæredygtige. Det kan omfatte;

 • kampagner.
 • Uddannelsesprogrammer.
 • andre bevidsthedsfremmende initiativer.

De kan hjælpe med at skabe en kultur af bæredygtighed og miljøansvarlighed i virksomheden og samfundet.

Klimaansvar i forsyningskæden

For at virksomheden opfylder deres klimaansvar kan der tages initiativer for at reducere aftrykket i hele forsyningskæden. Det kan omfatte at arbejde sammen med leverandører for at reducere deres CO2-udledning, anvende mere bæredygtige materialer og produkter og tage initiativer for at forbedre deres samlede bæredygtighed.

Der er flere fordele ved at tage et klimaansvar som virksomhed. For det første kan det hjælpe med at reducere virksomhedens omkostninger ved at forbedre energieffektiviteten og implementere bæredygtige praksis. Det kan forbedre virksomhedens omdømme og differentiere virksomheden fra konkurrenter på markedet. Derudover kan klimaansvar bidrage til at opfylde kravene fra lovgivningen og miljøreguleringer og opfylde forbrugernes stigende krav til mere bæredygtige produkter og tjenester.

Klimaansvar bidrager til en mere bæredygtig fremtid

Klimaforandringer er en af de største udfordringer, som verden står over for, og virksomheder har en vigtig rolle i at bekæmpe denne udfordring. Ved at tage et klimaansvar kan virksomheder bidrage til at reducere deres indvirkning på klimaet og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

En af de vigtigste grunde til, at virksomheder bør tage et klimaansvar, er den globale opvarmning og de negative konsekvenser, som den kan have på vores planet. Ifølge FN´s klimapanel er det vigtigt at begrænse den globale opvarmning til under 2 grader Celsius for at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne, herunder stigende havniveauer, ødelæggende vejrfænomener og tab af biodiversitet.

Virksomheder kan bidrage til at opfylde målet ved at reducere deres udledninger af drivhusgasser og implementere bæredygtige praksisser. Det kan hjælpe med at beskytte virksomhedens forsyningskæde og sikre, at den forbliver bæredygtig og robust i fremtiden.

En anden grund til, at virksomheder bør tage et klimaansvar, er den stigende bevidsthed og krav fra forbrugere og investorer.

Flere og flere forbrugere ønsker at købe produkter og tjenester fra virksomheder, der tager ansvar for deres klimapåvirkning og arbejder på deres bæredygtighedsprofil. Investorer ser på virksomhedernes bæredygtighed, når de træffer investeringsbeslutninger, da det kan påvirke virksomhedens langsigtede rentabilitet og succes. For at imødekomme disse forventninger og krav, kan et klimaregnskab være vejen frem.

Klimaansvar og CO2-regnskab

Der er flere trin, som virksomheder kan tage for at tage et klimaansvar. Først og fremmest bør virksomheder gennemføre et klima- og CO2-regnskab for at få en klar forståelse af deres klimapåvirkning og de vigtigste områder, hvor udledningen kan reduceres. Det kan omfatte en vurdering af virksomhedens;

 • Transport.
 • Materialer.
 • Energiforbrug.

De kan alle have en betydelig indvirkning på CO2-udledningen.

Efter at have gennemført et klima- og CO2-regnskab kan virksomheder identificere områder, hvor de kan tage initiativer for at reducere deres klimapåvirkning. Det kan omfatte;

 • Reducering af affald.
 • Genanvendelse af materialer.
 • Investering i vedvarende energi.
 • Fremme mere bæredygtige transportløsninger.
 • Forbedre energieffektiviteten i faciliteter & processer.

En anden vigtig del af at tage et klimaansvar er at etablere mål for at reducere virksomhedens klimapåvirkning og overvåge fremskridtene mod disse mål. Disse mål bør være realistiske og relevante for virksomheden og dens forsyningskæde og tage højde for eventuelle begrænsninger og udfordringer, som virksomheden kan stå over for.

Samarbejde og kommunikation en del af klimaansvaret

Virksomheden kan tage klimaansvar ved at engagere sig i samarbejde og partnerskaber med andre;

 • Virksomheder.
 • Organisationer.
 • Samfundet generelt.

Det kan omfatte deltagelse i branchefællesskaber, som fokuserer på at fremme bæredygtighed og reducere CO2-udledning i industrien, eller samarbejde med lokale myndigheder og NGO´er for at støtte bæredygtighedsprojekter i lokalsamfundet.

Kommunikation og rapportering om virksomhedens klimaansvar afgørende. Virksomheder bør være transparente om deres CO2-udledning og klimaforanstaltninger og rapportere om deres fremskridt og resultater på regelmæssig basis. Det kan hjælpe med at opbygge tillid blandt forbrugere, investorer og andre interessenter og fremme en bæredygtig og ansvarlig praksis i virksomheder og industrier. Her kan man med fordel arbejde med et miljø management system.

I dag er der flere og flere virksomheder, der tager et klimaansvar og arbejder for at reducere deres CO2-udledning og fremme bæredygtighed. Nogle virksomheder har endda forpligtet sig til at være CO2-neutrale eller endda CO2-negative, hvor de ikke kun reducere deres udledning, men også fjerner CO2 fra atmosfæren ved hjælp af forskellige teknologier og praksis.

Som forbruger eller investor kan du tage ansvar og støtte virksomheder, der er engageret i bæredygtighed og tager deres klimaansvar seriøst. Det kan gøre en forskel ved at implementere bæredygtig praksis i dit eget liv, såsom at reducere dit energiforbrug, købe lokale og miljø/klimavenlige produkter og bruge offentlig transport eller cykle i stedet for at køre bil.

I sidste ende er virksomhedens klimaansvar afgørende for at bevæge sig mod en mere bæredygtig fremtid og reducere den negative påvirkning på vores planet. Det kræver handling og engagement fra virksomheder, forbrugere, investorer og samfundet generelt, men det kan føre til en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid for os alle.