Hvad er klimaledelse & hvordan arbejder du med klimaledelse

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Klimaledelse bør trækkes helt ind i virksomhedens forretningsstrategi, da den kan udvikle virksomheden og være gavnlig for forretningen.

Udfordringen er at indarbejde klimatænkning i virksomhedens vision & strategi på kort og langt sigt og skabe systematik i klimaledelsen. Dette kan et miljø management system hjælpe med.

Systematisk klimaledelse kan lede til optimeret ressourceforbrug og reducere CO2eq udledningen (emissionen) & binding (absorption) og dermed virksomhedens klimaaftryk. Derfor bør man arbejde med et miljø management system, da dette lettere systematikken i arbejdet med klimaledelse.

Hvad man bør indtænke i arbejdet med klimaledelse

Klimaledelse handler om forståelsen for konsekvenserne af klimaændringerne for virksomheden og dennes omverden. Samtidig med, at man sørger for en rettidig omstilling og tilpasning til de nye vilkår, som klimaforandringerne afstedkommer.

Det betyder at man med klimaledelse har øje for, at reducere virksomhedens påvirkning på klimaet og tilpasse virksomheden til klimaforandringerne.

Arbejdet med klimaledelse bør optimalt set tage udgangspunkt i;

 • Medarbejderne.
 • it-systemer.
 • Råvarer.
 • Forvaltningen af landskabet.
 • Bygninger.
 • Transport.
 • Arbejdsgange.
 • Services.
 • Øvrige aktiviteter forbundet med driften og produktionen.
 • Virksomhedens værdier.
 • Virksomhedens strategier.
 • Mål og Visioner.

Hvert eneste element, der er forbundet med virksomheden, dens drift og produkter bør behandles i arbejdet med den bæredygtige omstilling i virksomheden.

Klimaledelse og de kommende års krav om ESG-rapportering

Virksomheder vil de kommende år blive mødt af skærpede krav, om at rapportere deres emissioner & absorptioner af drivhushasser (GHG), påvirkning på naturen, medarbejderne, samfundet og selskabsledelsen i den lovpligtige CSRD også kendt som;

Disse rapporteringer vil virksomheder blive ramt af med forskellige skæringsdatoer, ift. hvornår rapporteringen skal påbegyndes, således vil man blive mødt af krav i følgende rækkefølge;

 • Finansielle institutioner i 2023
 • Store virksomheder i 2024
 • SMV´er i 2026

Små & mellemstore virksomheder kan opleve, at blive ramt indirekte før, hvis disse er leverandører til de store virksomheder og ønsker at forsætte med dette. Derudover vil der også komme krav fra de finansielle institutioner til deres kunder, så har man lån eller på anden vis bank aktiviteter så vil man opleve, at banken efterspørger din rapportering, da de ellers ikke kan indlevere på bl.a. deres udlån.

Byggebranchen vil i øvrigt være nødt til, at udarbejde klimaregnskaber fra 2023, på alt nybyggeri på over 1000m2 og fra 2025 fra 75m2, hvor regnskabet skal indleveres sammen med byggeansøgningen. Kravene på dette område, vil over de kommende år blive skærpet.

Forventelig kobling mellem ESG-rapportering & CO2-afgift

Bæredygtighedsrapportering, ESG-rapportering & klimaregnskaber vil forventeligt blive koblet op på CO2-afgiften, hvorfor det er vigtigt med en scope 3 analyse, i ens LCA så alle emissioner og absorptioner indregnes i ens årlige rapportering. Denne bør som minimum baseres på GHG-protokollen, da denne er en anerkendt international standard.

Klimaledelse kan skabe en styrket markedsposition

Arbejdet med klimaledelse baseret på anerkendte standarder som GHG-protokollen og scope 3 analyser, fordrer et gennemsigtigt billede af ens CO2-aftryk. Ved at vælge denne metode i klimaledelsen og LCA-arbejdet opnår man indsigt i mulighederne og udfordringerne ved klimaforandringerne og hvordan man kan arbejde med disse og herved få skabt en stærkere markedsposition.

Klimaledelsen skal sørge for, at virksomhedens værdier skaber succes på kort og langt sigt. Derfor er det vigtigt, løbende at måle, regulere og dokumenterer klimaindsatsen, så udviklingen kan forsættes kontinuerligt baseret på objektivitet. Derfor er det vigtigt, med en bæredygtighedskonsulent, som kan bringe dig og din virksomhed sikkert i mål.

For kontakt til ClimEdU & Michael Bøtker Møller Nielsen.