Hvad er et CO2-regnskab? Bliv klogere på det her.

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Et CO2-regnskab er en metode til at kvantificere mængden af CO2-udledning, som en virksomhed, organisation eller enkeltperson er ansvarlig for. Det er en vigtig del af ESG-rapporteringen, der giver virksomheder og organisationer mulighed for at forstå deres indvirkning på klimaet og tage skridt til at reducerer deres emissioner.

CO2-regnskaber anvendes typisk som en del af en bredere bæredygtighedsrapport eller ESG-rapport, som omfatte oplysninger om virksomhedens sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige præstationer og mål. CO2-regnskaber kan indgå i den forbindelse med krav fra lovgivere, investorer eller andre interessenter, der ønsker at vurdere en organisations klimamæssige indvirkning.

Forskellige metoder til opgørelse af CO2-regnskab

Der er forskellige metoder til at beregne CO2-udledning. En almindelig metode er at anvende livscyklusanalyse (LCA), som vurderer den samlede indvirkning på miljøet fra et produkts livscyklus. Det består af emissioner fra;

  • Råvareudvinding.
  • Transport.
  • Produktion.
  • Distribution.
  • Brug.
  • Bortskaffelse.

Ved hjælp af LCA kan en virksomhed eller organisation identificere de største kilder til CO2-udledning og tage skridt til at reducere dem.

En anden metode til at beregne CO2-udledning er at anvende standardiserede emissionstal, der er baseret på specifikke aktiviteter. Disse aktiviteter kan omfatte;

  • Kørsel af biler & lastbiler.
  • Flyvninger.
  • Produktion af elektricitet.
  • Andre aktiviteter.

Ved at multiplicere aktiviteterne med de relevante emissionstal kan virksomheder og organisationer beregne deres samlede CO2-udledning.

Uanset hvilken metoder der anvendes, er det vigtigt at sikre nøjagtighed og konsistens i CO2-regnskabet. Det kan opnås ved at bruge standardiserede beregningsmetoder, som GHG-protokollen, validere data og bruge pålidelige kilder til emissionstal.

Anvendelse af CO2-regnskabet

CO2-regnskaber kan bruges til at indsamle data og overvåge virksomhedens fremskridt i at reducere CO2-udledning over tid. Det kan omfatte oprettelsen af mål for emissioner og implementering af strategiske initiativer for at reducere emissionerne. Ved at overvåge og rapportere fremskridt kan en virksomhed demonstrere sit engagement i bæredygtighed og klimaansvar.

En anden anvendelse af CO2-regnskaber er som grundlag for CO2-kompensation. CO2-kompensation er en praksis, hvor virksomheder kompenserer CO2-udledning ved at støtte projekter, der reducerer CO2-udledning eller fjerner CO2 fra atmosfæren. CO2-kompensation kan være et værdifuldt redskab til at reducere klimapåvirkningen, men det bør ikke betragtes som en erstatning for at reducere CO2-udledningen. Af projekter, som er værd at nævne i kompensationen af ens CO2-udledning, hvor man samtidig støtter sociale formål er Planet-A-Mor.

Anvendelsesgraden af CO2-regnskab

CO2-regnskaber kan bruges til at demonstrere bæredygtighed og klimaansvar overfor investorer, forbrugere og andre interessenter. Det kan hjælpe med at styrke virksomhedens omdømme og differentiere sig fra konkurrenter, der ikke er lige så engagerede i den bæredygtige omstilling og klimaansvar.

CO2-regnskaber kan have indvirkning på lovgivning og regulering, da regeringer og tilsynsmyndigheder kan bruge CO2-regnskaber som en del af deres evaluering og tilsyn med virksomheder og organisationers klimapåvirkning.

CO2-regnskaber er vigtige indikatorer

Det er vigtigt at bemærke, at et CO2-regnskab kun giver en indikator af den direkte indvirkning som en virksomhed eller organisation har på klimaet. Der er en række indirekte indvirkninger, som kan have en betydelig klimapåvirkning. Disse kan omfatte forsyningskæder, transport af varer og tjenesteydelser og ansattes rejser og arbejdsrutiner. Det er vigtigt at tage hensyn til disse faktorer, når man vurderer den samlede klimapåvirkning af en virksomhed eller organisation.

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at beregne CO2-udledning for visse aktiviteter eller processer. For eksempel kan det være udfordrende at kvantificere CO2-udledning for en virksomheds markedsføring eller forskning og udviklingsaktiviteter. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at anvende skøn og vurdering for at beregne CO2-udledning.

CO2-regnskabet en vigtig komponent af ESG

Samlet set er CO2-regnskaber en vigtig komponent i en virksomheds eller organisations ESG-rapportering. Det giver en metode til at kvantificere den direkte indvirkning på klimaet og identificere områder, hvor der kan tages skridt til at reducere CO2-udledning. Det kan bidrage til at demonstrere bæredygtighed og klimaansvar over for investorer, forbrugere og andre interessenter.

Opsummering af CO2-regnskabet – Udfordringerne, fordelene og mulighederne heri.

For at beregne et CO2-regnskab er det vigtigt at identificere de relevante aktiviteter og processer, der medfører CO2-udledning. Det kan omfatte transport, energiforbrug, materialeforbrug og affaldshåndtering. For hver aktivitet skal emissionstal anvendes til at beregne den samlede CO2-udledning. Disse emissionstal kan komme fra offentlige databaser eller fra specifikke leverandører eller tjenesteudbydere.

Det er vigtigt at validere de anvendte emissionstal og kilder, da der kan være variationer afhængigt af geografisk placering, tidspunkt og andre faktorer. Det kan være nødvendigt at tage hensyn til forskelle i CO2-intensitet mellem forskellige typer energikilder, for eksempel kul og naturgas.

Når CO2-udledning er blevet beregnet, kan der træffes skridt til at reducere CO2-udledning gennem forbedring af effektiviteten, anvendelse af mere bæredygtige materialer og teknologier, og overgang til mere bæredygtige energikilder. For eksempel kan en virksomhed reducere CO2-udledning ved at investere i energieffektive apparater og bygningsmaterialer eller ved at anvende vedvarende energikilder som sol og vind.

CO2-regnskab i virksomhed kan hjælpe med at identificere områder, hvor CO2-kompensationen kan anvendes til at reducere klimapåvirkningen. Det kan omfatte investering i projekter, der fjerner CO2 fra atmosfæren, som træplantning eller opførelse af vedvarende energianlæg.

Endelig er det vigtigt at anerkende, at CO2-regnskaber ikke er en engangsøvelse. For at sikre en effektiv reduktion af CO2-udledning skal regnskaberne opdateres regelmæssigt og anvendes som en del af en kontinuerlig proces for at forbedre effektiviteten og reducere klimapåvirkningen.

I dag er CO2-regnskaber en vigtig del af mange virksomheders og organisationers indsats for at reducere deres klimapåvirkning og demonstrere deres engagement i bæredygtighed og klimaansvar. CO2-regnskabet er samtidig lovkrav i forbindelse med CSRD, som der kan læses mere om her. CO2-regnskabet vil få mere og mere opmærksomhed, henover de kommende år.

CO2-regnskabet har en vigtig rolle at spille i opbygningen en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid for alle.