ESG Ratings: Vejen til Ansvarlig Forretningsdrift og Bæredygtighed

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

6 Nov 2023

Table of content

ESG-ratings afspejler sig i bæredygtighed. Og bæredygtighed har aldrig været vigtigere i erhvervslivet end i dag. Virksomheder over hele verden bliver mere opmærksomme på deres indvirkning på miljøet, samfundet og god ledelse og forsøger at forbedre deres præstationer inden for disse områder. ESG-rating er et afgørende værktøj, der hjælper virksomheder med at måle og dokumentere deres indsats inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer.

Vi vil kaste lys over ESG-rating og give en guide om hvordan du som virksomhedsejere, kan bruge dem til at fremme ansvarlig forretningsdrift og bæredygtighed.

Hvad er ESG Ratings?

ESG-rating står for Environmental, Social, and Governance rating og bruges til at evaluere, hvordan virksomheder håndterer spørgsmål inden for disse tre kategorier. ESG-ratings vurderer en virksomheds præstationer og praksis inden for miljømæssig bæredygtighed, sociale ansvar og god ledelsespraksis.

Disse ratings bruges af investorer, kunder, reguleringsmyndigheder og andre interessenter til at bedømme en virksomheds overholdelse af bæredygtighedsstandarder og dens indvirkning på samfundet og miljøet.

Hvorfor er ESG Ratings Vigtige?

ESG-ratings er vigtige af flere grunde:

 1. Investorinteresse: Mange investorer søger at placere deres kapital i virksomheder, der demonstrerer stærke ESG-præstationer. ESG-rating hjælper investorer med at identificere sådanne virksomheder og træffe informerede investeringsbeslutninger.
 2. Forbrugerkrav: Bevidste forbrugere vælger ofte at støtte virksomheder, der deltager i ansvarlig forretningsdrift. ESG-rating giver forbrugerne oplysninger om en virksomhedens sociale og miljømæssige præstationer.
 3. Risikostyring: Virksomheder med svage ESG-præstationer kan stå over for juridiske, omdømmemæssige og operationelle risici. ESG-rating hjælper med at identificere og styre disse risici.
 4. Åbenhed og ansvarlighed: ESG-ratings fremmer åbenhed og ansvarlighed i erhvervslivet. De opfordrer virksomheder til at rapportere om deres bæredygtighedspraksis og demonstrere deres forpligtelse til at skabe en positiv indvirkning.

Hvordan Fungerer ESG Ratings?

ESG-ratings fungerer ved at evaluere en række nøgleparametre inden for hver af de tre ESG-dimensioner. Disse parametre kan variere afhængigt af ratingbureauet, men typiske faktorer inkluderer;

Miljømæssig (Environmental):

 • Klimaforandringsstrategi; Hvordan håndterer virksomheden sin indvirkning på klimaet og har den fastsat mål for reduktion af drivhusgasemissioner?
 • Energieffektivitet; Hvor effektiv er virksomheden i sin brug af ressourcer og energi?
 • Biodiversitet og naturlige ressourcer; Hvordan beskytter og bevarer virksomheden naturressourcer og biodiversitet?

Sociale (Social):

 • Arbejdsforhold og arbejdstagerrettigheder; Hvordan behandler virksomheden sine medarbejdere, og tilbyder dem ordentlige arbejdsforhold og rettigheder?
 • Mangfoldighed og inklusion; Har virksomheden politikker og programmer for at fremme mangfoldighed og inklusion?
 • Lokalsamfund og velgørenhedsarbejde; Hvordan engagerer virksomheden sig i samfundet og bidrager til velgørenhedsarbejde?

God ledelse (Governance):

 • Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed; Er bestyrelsen af virksomheden uafhængig og mangfoldig?
 • Etiske retningslinjer og adfærd; Har virksomheden klare etiske retningslinjer, og følger den dem?
 • Finansiel gennemsigtighed; Rapporterer virksomheden åbent om sin økonomiske præstation og skattepraksis?

Ratingbureauerne bruger forskellige metoder til at vurdere virksomheders præstationer inden for disse faktorer og tildeler dem en samlet ESG-rating. Disse ratings kan variere fra bureau til bureau, så det er vigtigt at forstå de specifikke kriterier og vægtninger, de bruger.

Hvordan kan Virksomheder Forbedre deres ESG Ratings?

For virksomheder, der ønsker at forbedre deres ESG-ratings, er der flere skridt, de kan tage:

 1. Identificér svage områder; Begynd med at identificere de områder, hvor din virksomhed har svage ESG-præstationer. Det kan omfatte områder som energieffektivitet, mangfoldighed og inklusion eller ledelsesgennemsigtighed.
 2. Sæt mål og strategier; Udarbejd målbare mål og strategier for at forbedre din virksomheds præstationer inden for de identificerede områder. Det kan omfatte at reducere CO2-udledning, øge medarbejdernes mangfoldighed eller forbedre rapporteringen om finansiel gennemsigtighed.
 3. Rapportering og dokumentation; Sørg for at rapportere regelmæssigt om dine fremskridt i forhold til dine mål og strategier. Det viser, at din virksomhed tager bæredygtighed alvorligt.
 4. Engager dine interessenter; Involvér dine interessenter, herunder medarbejdere, investorer, kunder og samfundet, i din bæredygtighedsindsats. Lyt til deres feedback og forventninger og tilpas din strategi i overensstemmelse hermed.
 5. Benchmarking og konkurrencedygtige analyser; Sammenlign din virksomheds præstationer med branchenormer og konkurrenter. Det kan give dig indsigt i, hvor der er plads til forbedring.
 6. Certificeringer og standarder; Overvej at søge certificeringer og overholde standarder, der er relevante for din branche. Dette kan yderligere validere din virksomheds bæredygtighedsindsats.

ESG Ratings og Virksomhedens Fremtid

ESG-ratings er mere end bare en måling af en virksomheds bæredygtighed. De er en indikation af, hvordan en virksomhed positionerer sig i forhold til de globale udfordringer, vi står over for i dag, herunder klimaændringer, sociale uligheder og økonomisk usikkerhed. For virksomheder er ESG-rating ikke blot en rapporteringsopgave, men et værktøj til at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig fremtid.

Hvordan kan ESG Ratings Hjælpe Virksomheder?

ESG-ratings kan fungere som en katalysator for forandring inden for virksomheder på flere måder:

 1. Konkurrencefordel; Virksomheder med høje ESG-ratings kan tiltrække flere investorer, kunder og partnere, da de betragtes som mere pålidelige og ansvarlige.
 2. Langsigtet bæredygtighed; ESG-ratings fremmer en langsigtet tilgang til forretningsdrift ved at fokusere på faktorer, der er afgørende for virksomhedens overlevelse og succes på lang sigt.
 3. Innovation; For at forbedre deres ESG-ratings skal virksomheder ofte tænke innovativt og identificere nye løsninger for at reducere deres påvirkning på miljøet og samfundet.
 4. Risikostyring; Virksomheder med lavere ESG-ratings kan identificere potentielle risici inden for miljø, sociale spørgsmål og god ledelse og tage skridt til at minimere dem.
 5. Øget effektivitet; ESG-tilgangen kan føre til øget effektivitet, da det ofte involverer ressourceoptimering og forbedret ledelse.

Afsluttende tanker

ESG-rating er en afgørende indikator for en virksomheds bæredygtighedspræstationer og dens indvirkning på miljøet og samfundet. For virksomheder er det vigtigt at forstå ESG-ratings og bruge dem som et værktøj til at forbedre deres bæredygtighedsindsats og deres overordnede præstationer.

Ved at tage skridt mod en ansvarlig forretningsdrift og investere i bæredygtighed kan virksomheder styrke deres omdømme, tiltrække investorer og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Så kom i gang med at forstå og forberede dig på ESG-ratings, og vær en del af den stigende bevægelse mod ansvarlig forretningsdrift. Kontakt os i dag, for at få hjælp til din proces.