Donutøkonomi – Ramme for innovativ Virksomhedsdrift

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

22 Oct 2023

Table of content

I en verden præget af økonomisk vækst og forbrug står Donutøkonomi som en nyskabende tilgang til både økonomisk velstand og bæredygtighed.

Det kastes der lys over her, hvor Donutøkonomi som grundlag for virksomhedsdrift vil blive berært. Vi vil komme indenom dets kerneprincipper og hvordan det kan skabe en mere bæredygtig og retfærdig fremtid for både virksomheder og samfund.

Hvad er Donutøkonomi?

Donutøkonomi er en økonomisk model udviklet af økonomen Kate Raworth.

Modellen trækker på både økonomiske og økologiske principper for at definere, hvordan en sund økonomi bør fungere.

I stedet for at fokusere udelukkende på økonomisk vækst, opfordrer Donutøkonomi til at finde en balance mellem økonomisk trivsel og ressourcebevarelse.

Modelen illustrerer denne balance ved at skitsere en "donut" med to vigtige grænser;

Indre grænse (social retfærdighed)

Det er det minimale niveau af ressourcer, som er nødvendige for at sikre et godt liv for alle.

Målet er at undgå, at nogen falder under denne grænse.

Ydre grænse (planetariske grænser)

Det repræsenterer planetens økologiske grænser og omfatter aspekter som;

  • Klimaforandringer.
  • Biodiversitet.
  • Ressourceforbrug.

Målet er at forblive inden for disse grænser for at beskytte vores miljø.

Donutøkonomi som Grundlag for Virksomhedsdrift

Donutøkonomi tilbyder en række måder, hvorpå virksomheder kan basere driften på, på bæredygtige og ansvarlige principper;

Bæredygtig Ressourceforvaltning

Virksomheder kan tage hensyn til planetariske grænser ved at minimere deres miljøpåvirkning og træffe foranstaltninger til ressourceeffektivitet.

Social Retfærdighed

Donutøkonomi opfordrer til at løfte alle mennesker over den sociale retfærdighedsgrænse.

Virksomheder kan fremme inklusion og retfærdighed gennem deres arbejde og forsyningskædepraksis. Det hænger også samnen med ESG.

Målrettet Innovation

Virksomheder kan arbejde på at udvikle innovative løsninger, der forbedrer økonomisk trivsel og miljømæssig bæredygtighed.

Åbenhed og Gennemsigtighed

Donutøkonomi fremmer åbenhed og gennemsigtighed i forretningspraksis, hvilket kan opbygge tillid hos kunder og interessenter.

Langsigtet Perspektiv

I stedet for at fokusere på kortsigtet økonomisk gevinst opfordrer Donutøkonomi til en langsigtet og holistisk tilgang til virksomhedsdrift.

Virksomheder, der Leder Vej

Flere virksomheder rundt om i verden har allerede omfavnet Donutøkonomi-principper i deres drift.

Det omfatter virksomheder inden for mode, teknologi, fødevareproduktion og meget mere.

Ved at arbejde inden for Donutøkonomi-rammen søger disse virksomheder at balancere økonomisk succes med ansvarlighed over for mennesker og planeten.

Implementering af Donutøkonomi i Virksomhedsdrift

Når virksomheder beslutter sig for at anvende Donutøkonomi som grundlag for deres drift, er det vigtigt at forstå, at det ikke altid er en let opgave, men det er en opgave, der er værd at forfølge.

Her er nogle skridt, der kan hjælpe med at implementere Donutøkonomi-principper i virksomhedsdrift;

Ledelsesengagement

Topledelsen skal forpligte sig til at integrere Donutøkonomi i virksomhedens DNA. Dette kræver lederskab og vision.

Uddannelse og Bevidsthed

Medarbejderuddannelse er afgørende for at forstå og arbejde inden for Donutøkonomi-rammen. Det kan omfatte workshops, træningsprogrammer og opdateringer.

Måling og Rapportering

Virksomheder skal udvikle målemetoder for både økonomiske og bæredygtige resultater. Det giver en klar forståelse af virksomhedens påvirkning på både mennesker og planeten.

Innovation

Donutøkonomi opfordrer til innovativ tænkning. Virksomheder bør opmuntre til forskning og udvikling af løsninger, der fremmer bæredygtighed og økonomisk trivsel.

Ansvarlig Forvaltning af Forsyningskæden

Det er afgørende at sikre, at hele forsyningskæden er i overensstemmelse med Donutøkonomi-principperne, især med hensyn til bæredygtighed og social retfærdighed.

Åbenhed og Gennemsigtighed

Virksomheder skal kommunikere deres mål og resultater åbent med kunder og interessenter. Det opbygger tillid og fremmer ansvarlighed.

Virksomheder som Agenter for Forandring

Virksomheder, der omfavner Donutøkonomi, har potentiale til at blive drivkraften bag en positiv forandring i samfundet. De kan lede vejen ved at demonstrere, at det er muligt at opnå økonomisk succes samtidig med at man respekterer planetens ressourcer og støtter social retfærdighed.Som en af de vigtigste aktører i vores økonomi har virksomhederne magten til at tænke langsigtet, bane vejen for innovation og skabe en verden, hvor økonomisk velstand er i harmoni med vores planets sundhed og social retfærdighed.

Afsluttende tanker

Donutøkonomi repræsenterer en nytænkning af, hvordan økonomisk aktivitet og forretning bør udformes.

Ved at anvende Donutøkonomi-principper som grundlag for virksomhedsdrift kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig og inkluderende fremtid.

Det er ikke kun godt for samfundet og planeten, men kan også give en konkurrence fordel på lang sigt ved at imødekomme de stigende forventninger om ansvarlighed fra kunder og interessenter.

Virksomheder, der omfavner Donutøkonomi, er med til at forme en bedre og mere bæredygtig verden for os alle.