Deleøkonomien kan udvikle samfundet

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Deleøkonomien en mulighed for udvikling

Den teknologiske udvikling spiller en stor rolle i forhold til klimaudfordringerne og nye virksomheder. Deleøkonomien og dens principper kan i vid udstrækning være med til, at løse klimaudfordringerne og støtte op om nye virksomheder. Hvis den teknologiske udvikling skal forsætte, er det nødvendigt, at gøre en aktiv indsats med fokus på deleøkonomien. Dette skyldes at igennem deleøkonomien er muligt, at støtte den teknologiske udvikling økonomisk, med viden & færdigheder. Dette kan ske igennem sociale teknologier og crowdfunding og crowdsourcing.

Deleøkonomien og sociale teknologier

Sociale teknologier kan potentielt påvirke samfund i en positiv retning ved. Dette sker ved, at mennesker får kendskab til hinanden og mulighed for, at arbejde sammen med andre samfundslag eller vidensområder. Ved et sådant samarbejde kan der opstå ny viden, og forskellige synspunkter kan forenes om en sag. Dette sker, igennem sociale interaktioner, hvor der stilles spørgsmål, og viden og ideer deles. Hvorved nye færdigheder kan blive opdaget eller dannet.

Deleøkonomien i virtuelle samfund

De økonomiske systemer kan blive optimeret igennem de virtuelle samfund ved brug af sociale medie værktøjer og deleøkonomiske principper. De sociale medie værktøjer kan reducere omkostninger til kommunikation, samarbejde og koordinering. Ved at anvende de sociale teknologier, bliver det muligt, at samarbejde med fremmede, bytte varer, service & skabe nye løsninger og produkter. Denne udveksling af varer, service & samskabelse af nye løsninger og produkter er grundlaget for deleøkonomi. De sociale medier har været med til, at fremme deleøkonomien imellem individer, organisationer og virksomheder. Ved at muliggøre virtuelle samfund, igennem grupper og sider, hvor ClimEdU fx har en gruppe på Facebook. Ved at anvende sociale medier, som Facebook & LinkedIn er det muligt, at komme i forbindelse med næsten alle. Herved er det muligt, at skabe innovative løsninger, rigdom og social udvikling på måder, på nye måder.

Interkulturelt samarbejde og sharisme

Ved anvendelse af de sociale medier, kan der opstå samarbejde på tværs af grænserne. Når et sådant samarbejde opstår, er det med til, at udvikle kulturer, kunst, videnskab, uddannelser & offentlige instanser i en økonomisk profitabel retning. Hvor motivationen og filosofien bagved dette samarbejde stammer fra den del af deleøkonomien, som kaldes sharisme. Dette kan også være medvirke til, at disrupte de etablerede industrier, transformere uddannelser og ændre de globale politiske agendaer.

Ved anvendelse af sharisme, er der opstået større virksomheder, som Airbnb & GoMore, og tiltag som by-del, hvor man kan dele sine ting og der er mulighed for, at støtte op om forskellige mærkesager igennem Merkur andelskasse hvor du kan havde din opsparing.

Deleøkonomi har betydning for den kontinuerlige udvikling

Der sker kontinuerligt en udvikling, som fremmer deleøkonomien. Dette gør sig specielt gældende i områderne servicesystemer for produkter, markedet for redistribution og fælles forbrug. Endvidere fremmer deleøkonomien den forsatte udvikling, og det er muligt at fremme udviklingen i forhold til bæredygtighed, men også helt generelt. Udviklingen kan blandt fremmes igennem de fire crowdfunding typer:

Ved at støtte op om, en af disse crowdfunding metoder, deltager man i deleøkonomien, samtidigt med, at man muliggøre både private initiativer & formål, iværksættere og etablerede virksomheder kan få hjælpe og de kan hjælpe andre.

Hvis man ikke har mulighed for, at støtte med penge kan man vælge at deltage i crowdsourcing. Det er muligt, at deltage i crowdfunding med alle beløb store som små og endvidere tilbyde sine færdigheder og viden. I crowdsourcing deltager man kun med sin viden, ideer & færdigheder, hvorved man også kan være med til, at skabe den kontinuerlige udvikling. Men hvis du mere er til, innovative forløb, er det muligt at deltage innovationsprogrammer. Som studerende på en af de videregående uddannelser Fyn, kan man deltage i Demola. Hvor man som virksomhed eller organisation kan stille de studerende en case. Ved denne form for interaktion imellem forskellige niveauer i samfundet, kan deleøkonomien være med til, at skabe morgendagens samfund. Dette skyldes at problemerne i samfundet bliver løst, igennem de studerendes tværfaglige viden.

Deleøkonomien en mulighed for adgang til nye ydelser og unikke produkter

Igennem deleøkonomien og principperne for denne, er det muligt få udviklet nye unikke produkter. Dette er muligt, hvis virksomhederne er åbne overfor samarbejde med samfundet og er lydhøre. Hvis du investere din tid, penge eller begge kan du få nye produkter & ydelser. Dette kan gøres igennem crowdfunding, crowdsourcing eller innovative programmer, hvorved du er med til, at skabe rammerne for morgendagens samfund. Det er nødvendigt, at lovgiverne ikke ser deleøkonomien, som økonomisk model der kan ødelægger samfundet. Men som en mulighed for, at udvikle samfundet hurtigere. Derfor bør politikerne arbejde for, at opstille fordelagtige rammer for deleøkonomien. Hvorved vi som samfund får øget mulighed for, at bevæge os henimod en mere bæredygtig verden.