CSR

CSR også kaldet Corporate Social Responsibility eller Virksomhedens samfundsansvar. Dette er et udtryk for, at virksomhederne tager hensyn til eksterne forhold som forskellige samfundsgrupper, etik, miljø, klimaforandringer, natur, mm.

Hvad den enkelte virksomhed dog tager højde for, er dog forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Men målet er, at virksomheden integrere det sociale og miljømæssige hensyn i forretnings aktiviteterne og i deres interaktioner med interessenterne. Herved forsøger virksomhederne i samarbejde med interessenterne, at håndtere de sociale, miljømæssige og etiske udfordringer til gavn for alle parter.

Indhent tilbud

  CSR aktiviteter

  Ved CSR aktiviteter forestås de aktiviteter virksomhederne påtager sig, når de arbejder med CSR. Her tager man både højde for globale og lokale forhold, således at alle de steder, hvor ens virksomhed har en påvirkning, inddrages i CSR arbejdet. Endvidere er der i Danmark et krav om, at alle store virksomheder (de 1100 største) årligt udarbejder et regnskab for deres CSR arbejde. Hvor man tager højde for samfundsansvar, miljø, sociale forhold & medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder og antikorruption & bestikkelse i virksomhedens beskrivelse, forretningsmodel og politikker.

  For hver politik virksomheden beskæftiger sig med, skal de oplyse følgende:

  • Væsentlige risikoer i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, og hvordan disse håndteres.

  • Hvordan politikken udføres i handling, og hvilke systemer og procedurer der anvendes.

  • Hvilke anvendte procedurer der er nødvendige.

  Hvis virksomheden ikke har politikker på et givent område, da skal der gives en begrundelse for dette i ledelsesberetningen på det pågældende politikområde.

  Et naturligt område virksomhederne beskæftiger sig med, er at stille krav til deres leverandører, dette kan blandt bestå i;

  • Udvikling af nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssige dimension.

  • Samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold.

  • Arbejde for bedre arbejds- og arbejdsmiljøforhold internt i virksomheden.

  • Stille krav til leverandører om at overholde menneskerettighederne.

  • At arbejde systematiske med miljø- og klimaoptimering.

  • Bedre samfundsforhold, herunder ift. sundhed og klima.

  CSR og konkurrenceevne

  CSR kan være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og indtjening. Dette skyldes til dels at forbruger i stigende grad efterspørger bæredygtige produkter. Her kan CSR være den afgørende faktor, hvorfor man naturligt bør inddrage dette i markedsføringen, således at kunderne ved, hvad virksomheden gør og arbejder for. Hvis man anvender denne tilgang på den rette måde, kan det blive en del af virksomhedens kerneforretning, men det kræver at det bliver integreret i virksomhedens strategier, udfordringer og markedsrelationer.

  Men mere om dette i de kommende indlæg, hvor vi vil bevæge os ind over emner, som holistisk markedsføring, urbane haver & landbrug, ressourceoptimering, strategi, sundhed, arbejdsmiljø og frivillighed.

  Vi tilbyder rådgivning om;

  Kontakt ClimEdU