ESG-rapportering – Vigtigheden heraf

ESG-rapportering, kendt som bæredygtighedsrapportering, har fået stigende opmærksomhed i de seneste år, da virksomheder i stigende grad erkender betydningen af bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd. ESG-rapportering er en måde at kommunikere virksomhedens resultater og engagement inden for bæredygtighed til interessenter såsom investorer, kunder og medarbejdere. Vi vil her belyse, hvad ESG-rapportering er, hvorfor det er vigtigt,… Læs mere ESG-rapportering – Vigtigheden heraf

Online Markedsføring & adfærdsændringer; mod bæredygtighed

I en verden, hvor klimaforandringer og miljøproblemer er mere akutte end nogensinde før, spiller online markedsføring en afgørende rolle i at skabe adfærdsændringer hos forbrugerne. Det sker ved at give forbrugerne den nødvendige viden og redskaber til at handle mere miljøbevidst. Vi vil her kaste lys over, hvordan online markedsføring, især gennem sociale medier, kan… Læs mere Online Markedsføring & adfærdsændringer; mod bæredygtighed

Hvordan kan man reducere CO2-udledning?

CO2-udledningen er en af de største udfordringer, vores samfund står over for i dag. CO2-udledning bidrager til klimaforandringer og kan have alvorlige konsekvenser for;

Miljøet.

Økonomien.

Menneskers sundhed.

Menneskers velbefindende.

Det er vigtigt, at vi alle gør vores del for at reducere CO2-udledningen

Hvad er klimakompensation?

Klimakompensation er en metode til, at arbejde med ens CO2-aftryk. CO2e emissionerne medfører, at vi står overfor klimaændringerne, som er en af de største udfordringer, verden står over for i dag. Med stigende globale temperaturer, mere ekstremt vejr og en stigning i havniveauet, er det vigtigt, at vi alle gør vores del for at mindske vores påvirkning på klimaet.

Hvad er ESG og hvorfor er det vigtigt?

ESG (Environmental, Social and Governance), er et koncept, der strækker sig ud over traditionelle forretningsmæssige aspekter. Det handler om at vurdere & evaluere en virksomheds præstationer indenfor miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. I en verden, hvor bæredygtighed og ansvarlighed bliver stadig vigtigere, spiller ESG en afgørende rolle for investorer og virksomheder, som ønsker at opbygge… Læs mere Hvad er ESG og hvorfor er det vigtigt?