ClimEdU støtter op om forskellige bevægelser og sager, for at fremme omstillingsprocessen og selv være med til, at gå foran.

Det er også derfor, at vi hos ClimEdU har forpligtet os på, at 15% af overskuddet går til investering i sammenhængende natur og at vi cykler og tager offentligt transport i omtrent 80/20 favør.

På denne side, vil du finde de forskellige bevægelser og sager vi støtter op om, samt hvorfor vi støtter op om denne bevægelse eller sag og hvordan de understøtter vores overordnede formål, for det bæredygtige morgengry og vores forpligtelse på 15% af det årlige overskud til investering i sammenhængende natur, for at understøtte biodiversiteten.

Indhent tilbud

  Plastik Nej tak

  Plastik er et alvorligt miljøproblem. Plastikforurening har haft skadelig indvirkning på verdenshavene og økosystemer. Plastikaffald ender ofte som affald i naturen, som forårsager skader på dyrelivet og påvirker biodiversiteten negativt. Ved at støtte “Plastik Nej tak” bevægelsen arbejder vi for at reducere mængden af plastikaffald og bevare vores natur og dyreliv.

  Plastikproduktion har en stor klimapåvirkning. Produktionen af plastik kræver store mængder fossile brændstoffer og udleder betydelige mængder drivhusgasser. Ved at sige “Nej tak” til plastik, opfordrer vi til brugen af mere bæredygtige alternativer, der kan reducere klimaaftrykket.

  Plastik Nej tak bevægelsen et vigtigt skridt i retning af et bæredygtigt morgengry.

  Miljøvenlig pakning

  Konventionelle emballagematerialer har en betydelig negativ indvirkning på miljøet. Traditionelle emballagetyper som plastikposer og -beholdere er ofte fremstillet af ikke-genanvendelige materialer og kan medvirke til en væsentlig affaldsproduktion. Ved at fremme miljøvenlig pakning, der er bæredygtig og genanvendelig, bidrager vi til at reducere affaldsmængden og minimere belastningen på vores miljø.

  Miljøvenlig pakning er forbundet med reduktion af drivhusgasemissioner og ressourceforbrug. Ved at bruge genanvendelige materialer og designe mere effektive pakkeløsninger kan vi mindske behovet for energi- og ressourcekrævende produktionsprocesser. Det bidrager til at mindske klimaaftrykket og bevæge os mod et bæredygtigt morgengry.

  Stop papirspild

  Papirproduktion en ressourceintensiv proces, der kræver store mængder vand, energi og træmasse. Ved at minimere vores papirforbrug bidrager vi til at reducere behovet for skovrydning og bevare vores naturlige ressourcer. Vi stræber efter at skabe en mere bæredygtig balance mellem vores aktiviteter og miljøet.

  Reduktion af papirforbrug medvirker til en reduktion af affaldsmængden. Papirspild kræver energi og ressourcer til bortskaffelse. Ved at støtte Stop Papirspild bevægelsen arbejder vi hen imod at minimere vores affaldsproduktion og fremme en mere cirkulær økonomi.

  Stop Papirspild bevægelsen bidrager til at bevare vores naturområder og beskytte biodiversiteten. Som er et af de områder vi har forpligtet os på, her i ClimEdU.

  Engagement i det bæredygtige morgengry

  Vores støtte til Plastik Nej tak og miljøvenlig pakning er en vigtig del af vores engagement i bæredygtighed. Vi ønsker at inspirere andre virksomheder og enkeltpersoner til at tage del i bevægelsen mod et bæredygtigt morgengry og træffe valg, der fremmer de nødvendige processer. Ved at arbejde sammen kan vi skabe en positiv indvirkning på vores miljø og bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid for kommende generationer.

  Vi tilbyder rådgivning om;

  Kontakt ClimEdU